Genealogische informatie op webstek voorzien van (pas)foto’s

In de vorige blog is beschreven hoe de FOTO-toepassing kan worden geïnstalleerd in PRO-GEN en hoe je de installatie kunt controleren. Hier een beschrijving van mijn ervaringen om het werkbaar te maken. Hierbij volg ik een beetje de beschrijving die staat op bladzijden 7-10 van de nieuwsbrief van de PRO-GENgebruikersgroep Limburg van 25 september 2008, jaargang 15 nummer 4.

Voorbereiding

We gaan er van uit dat het bestand FOTOVBLD.LZH is opgehaald van de PGGG-webstek en is ingevoerd in PRO-GEN zoals in de vorige blog beschreven is. Dat betekent in het bijzonder dat er beeldbestanden staan in de map ~\TEXT\IMAGES ( de ~ (tilde) staat voor de map waarin PRO-GEN is geïnstalleerd, standaard is dat C:\PG35 ). Je kan dat zelf controleren door de betreffende map te openen. Er zouden dan vier beeldbestanden tevoorschijn moeten komen: JULIANA.JPG, MAN.JPG, VROUW.JPG en WILLEMIN.JPG.

We verwijderen het PRO-GEN bestand FOTOVBLD door de volgende serie instructies:

 • Vanaf het hoofdmenu Instellingen wijzigen,
 • PRO-GEN bestand wissen,
 • kies nu het bestand FOTOVBLD
 • en bevestig vervolgens tot tweemaal toe uw keuze.
 • Keer daarna terug naar het hoofdmenu.

Bestaand bestand geschikt maken

De meeste PRO-GEN-bestanden zullen niet gemaakt zijn met de FOTO-toepassing in gedachten. Dat komt later pas. Om die situatie te oefenen kunnen we natuurlijk het VOORBLD-bestand dat met de installatie van PRO-GEN meekomt gebruiken. Dat dat bestand ook ten grondslag lag aan het voorbeeld van Joanne Meulenbelt, zoals in de vorige blog gebruikt is, zal niemand echt verrassen.

Met de volgende serie instructies wordt een bestaand bestand, hier VOORBLD, geschikt gemaakt voor de FOTO-toepassing:

 • Vanuit het hoofdmenu kiezen we PRO-GEN bestand kiezen
 • we nemen VOORBLD.
 • Vervolgens kiezen we vanuit het hoofdmenu PRO-GEN hulpprogramma's
 • en kiezen voor Export.
 • Uit de vele mogelijkheden die ons geboden worden kiezen we de bovenste, PRO-GEN export.
 • Nu wordt de totaallijst van personen in het bestand getoond en kunnen we een selectie maken. Dat kunnen we beter hier niet doen en alle personen selecteren. Normaal gesproken zijn alle personen al geselecteerd maar om het zeker te weten kunnen we eerst de L van Selecteer en vervolgens de A van Alle records kiezen intikken. Tik vervolgens de terugloop toets (Enter/Return) in.
 • Hierna mogen we een nieuwe naam voor het bestand intikken, FOTOVBLD leek mij een goede dus dat doen we hier. Als omschrijving zou je “Oefenbestand” kunnen nemen.
 • Nu komt de belangrijkste stap, het kiezen van de opmaakdefinitie. Hier moeten we FOTO-F01 kiezen om de uitleg verder te kunnen vervolgen.
 • De laatste stappen zijn:
  • Oude recordnummers handhaven, dat beantwoorden we met Ja,
  • het koppelen van velden dat we doorstappen zonder veranderingen door Enter, F1 en nog eens F1 in te tikken.
  • De vraag of we echt door willen gaan met exporteren beantwoorden we ook met Ja
  • en vervolgens kiezen we het nieuwe bestand als actieve bestand.

Het is een beetje een gedoe maar dat is nu eenmaal de consequentie van menu-gestuurde programma’s met veel mogelijkheden. Het zou waarschijnlijk evenveel “muisklikken” zijn bij een programma op basis van vensters. Het hoofdscherm zou er nu als volgt uit moeten zien, let daarbij op de naam van het bestand, FOTOVBLD, en de opmaakdefinitie, FOTO-F01.

Er van uit gaande dat we het beeldmateriaal al klaar hebben staan, in ons geval overgenomen van de eerdere demonstratie, zijn we nu zover de pasfoto’s aan de persoonsgegevens (records) te koppelen.

Pasfoto-bestanden koppelen

In feite is dit het gemakkelijkste van de hele onderneming. We kiezen de persoon waarvan we een plaatje hebben, Juliana van Oranje Nassau, en vullen in het persoonsblad bij Foto de naam JULIANA.JPG in, zie boven.

De breedte en hoogte laten we buiten beschouwing, ze zullen waarschijnlijk in nieuwere versies verdwijnen. De pasfoto’s worden altijd met een breedte van 120 pixels weergegeven. Het beste kunt u dus zelf de pasfoto’s op die grootte maken, dat scheelt in de snelheid bij het opmaken van het scherm en het voorkomt dat de foto’s op ongewenste wijze vervormd worden.

Door nu een parenteel in html-vorm te maken, met de FOTO-definities zoals in de vorige blog is beschreven, kunt u zien dat de pasfoto van Juliana vertoont wordt … en niets anders. Om meer pasfoto’s te koppelen zult u de betreffende persoonsgegevens stuk voor stuk moeten aanpassen.

Overweging

Voor bestanden met de gegevens van veel personen wordt het al gauw een probleem om de pasfoto-bestanden unieke namen te geven. Om dat probleem het hoofd te kunnen bieden is de in de vorige blog beschreven Universele Genealogische PersoonsCode (UGPC) bedacht. Hoe nu daarmee om te gaan.

In de volgende blog zullen we het hebben over het koppelen van archiefbestanden aan persoonsgegevens. Daarbij wordt voor elke persoon een apart en uniek mapje gemaakt. Die pasfoto’s kunnen we dan beter ook in die mapjes plaatsen en vervolgens bij de naam van de foto de naam van de map betrekken. Zoals gezegd, hoe dat gaat volgt nog.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *