Categoriearchief: PRO-GEN

Zoekfunctie voor Genealogische informatie op webstek

Als uw bestand aan genealogische informatie groot is, dan voldoet een eenvoudige alfabetische index niet goed meer. Een zoek-functie zou dan handig zijn. Vanzelfsprekend kan u hiervoor ook een zoek-machine als Google hiervoor gebruiken, zie hier voor een instructie, maar dan gebeurt het vaak dat veel resultaten teruggegeven worden waaruit het moeilijk is de gezochte persoon te halen.

Deze beschrijving gaat over het aanbrengen van een zoekfunctie, eigenlijk een selecteerfunctie, in html-uitvoer van PRO-GEN. In de schermafdruk hierboven zie u de PRO-GEN uitvoer voor het voorbeeld-bestand Oranje-Nassau zoals dat met de installatie van PRO-GEN meegeleverd wordt. In plaats van de alfabetische index ziet u in de linkerkolom twee blokjes waar u stukken van een achternaam en/of een voornaam in kunt tikken. Daaronder verschijnen dan in een tabel de namen in het bestand die daaraan voldoen. Het werkt bijzonder handig en snel is onze persoonlijke ervaring. U kunt het ook zelf hier proberen.

Voor het onderhavige voorbeeld maken we html-pagina’s van het volledige bestand op de volgende manier:

 • Vanuit het PRO-GEN hoofdmenu kiezen we Uitvoer gegevens personen.
 • We krijgen dan het complete overzicht aan personen te zien. We kiezen ze allemaal door – voor de zekerheid – L en vervolgens A in te tikken. We gaan naar de volgende pagina door de Enter-toets in te drukken.
 • Hier kiezen we
  • Soort uitvoer: Tekstuitvoer en diversen
  • Uitvoerdefinitie: Relatieschema
  • De andere drie kunt u vrij kiezen.
  • en bij Invoer akkoord drukken we de de Enter-toets in.
 • Bij Schijfuitvoer stuurprogramma kiezen we CSS
 • Het kan geen kwaad ook even de Instelling Internet adressen bij te werken.
 • Kies Uitvoer naar schijf en voor deze demonstratie heb ik gekozen voor 3 frames - Index links, ABC met afbeelding boven, Inhoud rechts, een Gele achtergrond en Personen-uitvoer met terugverwijzingen (t.b.v. HTML).
 • Verder bij Deze HTML-uitvoer opslaan als gesplitst per echtpaar (niet altijd mogelijk), De index ook opsplitsen in bestanden per letter, de naam van het bestand demo en opslaan op de standaard plek ..\PG35\TEXT\ (wat er bij u voor ..\PG35 staat hangt af van de plaats waar u PRO-GEN hebt geïnstalleerd.
 • Hierna worden de bestanden door PRO-GEN aangemaakt en kunt u er voor kiezen het resultaat in uw internet-browser weer te geven.

Karakter codering gendex.txt

Elke keer als PRO-GEN voor u de nieuwe bestanden heeft gemaakt moet de karakter-code van een van die bestanden omgezet worden naar UTF-8. Dat is niet vreselijk moeilijk, alleen wat onhandig. Het gaat als volgt:

 • Tik in het zoek-veld van uw taakbalk – onderaan het scherm – Notepad. Het icoontje van het programma dat we zoeken ziet er uit als blauw notitieblokje.
 • Klik op het icoontje en open het bestand ../PG35/TEXT/demo/gendex.txt.
 • Sla het bestand vervolgens weer op onder dezelfde naam maar kies als codering UTF-8. Dit kunt u kiezen in het vakje links van de knop om op te slaan.

De volgende drie bestanden hoeven over het algemeen maar een keer aangepast te worden. Zodra u de aanpassingen gedaan heeft is het zaak van deze ergens anders dan in de demo-map een kopie te bewaren. Als PRO-GEN namelijk nieuwe bestanden aanmaakt worden alle oude bestanden in de map verwijderd. U zult ze daarna weer terug kunnen zetten.

Hoofdbestand

Als u bovenstaande procedure volgt maakt PRO-GEN het bestand demo-frm3.htm aan. Om verwarring te voorkomen hernoemen we dat bestand meteen naar index.htm. Andere namen kunnen natuurlijk ook en u kunt zelfs de oude naam aanhouden. De drie veranderingen die nodig zijn zijn hieronder aangegeven.

<!-- Created by : G.J.M. Koper -->
<!-- Date/Time : 01-03-2020 11:14:48 -->
<!-- Program  : PRO-GEN 3.50 -->
<!-- File    : VOORBLD -->
<!-- ***** All rights reserved (C) 2020 G.J.M. Koper ***** -->

<html>
 <head>
  <title>PRO-GEN uitvoer</title>
  <!-- GK: hieronder is een meta-blok toegevoegd om de karaktercodering vast te stellen -->
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
 </head>
 <frameset rows="125,*" frameborder="2" framespacing="2" border="2">
 <!-- GK: hieronder is de bestandsnaam demo-keys.htm vervangen door demo-keys-mod.htm -->
  <frame src="demo-keys-mod.htm" name="keyindex" marginheight="0" marginwidth="0">
  <frameset cols="20%,*" frameborder="2" framespacing="2" border="2">
   <!-- GK: hieronder is de bestandsnaam demo-indx-a.htm vervangen door demo-zoek.htm -->
   <frame src="demo-zoek.htm" name="index" marginheight="4" marginwidth="4">
   <frame src="demo-01.htm" name="output" marginheight="4" marginwidth="4">
  </frameset>
  <noframes>
  <body>
   Deze pagina maakt gebruik van frames.<br />
   Hiervoor is Netscape of Internet Explorer versie 2.0 of hoger nodig.<br />
   <p />
   U kunt wel enkel de <a href="demo-01.htm">gegevens weergeven</a>, maar de index blijft dan achterwege.<br />
  </body>
  </noframes>
 </frameset>
</html>

Alfabet-balk

Het tweede bestand dat we aanpassen is demo-keys.htm dat we hernoemen naar demo-keys-mod.htm. Het staat u natuurlijk vrij een andere naam te kiezen als u er maar rekening mee houdt dat de naam op een paar plaatsen gebruikt wordt.

Als u al veel persoonsgegevens heeft staat er praktisch het volledige alfabet in. Het kan echter voorkomen dat er toch nog een letter wordt toegevoegd in welk geval u die letter ook aan dit bestand moet toevoegen.

De verandering die nodig is is hieronder aangegeven.

<!-- Created by : G.J.M. Koper -->
<!-- Date/Time : 01-03-2020 11:14:48 -->
<!-- Program  : PRO-GEN 3.50 -->
<!-- File    : VOORBLD -->
<!-- ***** All rights reserved (C) 2020 G.J.M. Koper ***** -->

<html>
<head>
 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
 <title>PRO-GEN uitvoer</title>
 <base target="index">
 <link rel="stylesheet" href="demo-main.css" type="text/css" media="all">
 <link rel="stylesheet" href="demo-scrn.css" type="text/css" media="screen">
 <link rel="stylesheet" href="demo-prn.css" type="text/css" media="print">
</head>

<body class='pictureframe'>

<table width="100%" height="100%" border="0" CELLSPACING="0">
 <tr valign="middle">
  <td align="center"><img src="demo-pict.gif" class='picture'></td>
  <td align="center">
   <div class='PGheadtitle'>PRO-GEN uitvoer</div>
   <p />
   <div class='contact'>
    <a href="https://blog.gerkoper.nl" class='homepage' target="_top">Homepage</a> |
    <a href="mailto:g.koper@xs4all.nl" class='mailto'>E-mail</a> |
    <a href="demo-01.htm" class='begin' target="output">Begin</a>
   </div>
   <p />
   <div class='csskeysdata'>
 <a href="demo-indx-a.htm#BM_A" class='PGkeys'>A</a>
 <a href="demo-indx-b.htm#BM_B" class='PGkeys'>B</a>
 <a href="demo-indx-d.htm#BM_D" class='PGkeys'>D</a>
 <a href="demo-indx-g.htm#BM_G" class='PGkeys'>G</a>
 <a href="demo-indx-l.htm#BM_L" class='PGkeys'>L</a>
 <a href="demo-indx-m.htm#BM_M" class='PGkeys'>M</a>
 <a href="demo-indx-o.htm#BM_O" class='PGkeys'>O</a>
 <a href="demo-indx-p.htm#BM_P" class='PGkeys'>P</a>
 <a href="demo-indx-r.htm#BM_R" class='PGkeys'>R</a>
 <a href="demo-indx-v.htm#BM_V" class='PGkeys'>V</a>
 <a href="demo-indx-w.htm#BM_W" class='PGkeys'>W</a>
 <a href="demo-indx-z.htm#BM_Z" class='PGkeys'>Z</a>
 <!-- GK: Hieronder wordt de zoek-pagina toegevoegd -->
 <a href="demo-zoek.htm#BM_zoek" class='PGkeys'>Zoek</a>
   </div>
  </td>
  <td align="center"><img src="demo-pict.gif" class='picture'></td>
 </tr>
</table>

</body>
</html>

Het zoekbestand

In het zoekbestand zit alle functionaliteit. Het maakt gebruik van een heel populair javascript-programmaatje Papa Parse dat in staat is om een getabelleerd text-bestand op te splitsen in de afzonderlijke cellen. Hier wordt dit script gebruikt om het bestand gendex.txt dat we hierboven om-codeerden. In dit bestand staan van alle personen de koppeling naar de betreffende webpagina samen met achter- en voornaam. De rest van de informatie nemen we hier niet in beschouwing.

Om het bestand samen te stellen beginnen we met een van de pagina’s met alle achternamen met één letter. Hier kiezen we voor de letter A, demo-index-a.htm, maar u mag best een andere kiezen. We maken hiervan een nieuw bestand met de naam demo-zoek.htm. Er worden vier veranderingen aan het bestand gedaan:

<!-- Created by : G.J.M. Koper -->
<!-- Date/Time : 01-03-2020 11:14:48 -->
<!-- Program  : PRO-GEN 3.50 -->
<!-- File    : VOORBLD -->
<!-- ***** All rights reserved (C) 2020 G.J.M. Koper ***** -->

<html>
<head>
 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
 <title>PRO-GEN uitvoer</title>
 <base target="output">
 <link rel="stylesheet" href="demo-main.css" type="text/css" media="all">
 <link rel="stylesheet" href="demo-scrn.css" type="text/css" media="screen">
 <link rel="stylesheet" href="demo-prn.css" type="text/css" media="print">
 <!-- GK: Hieronder zijn twee script-blokken toegevoegd -->
 <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/2.1.3/jquery.min.js"></script>
 <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/PapaParse/4.1.2/papaparse.min.js"></script>
</head>
<body class="cssindex">
<div class="cssindextitle">
    <!-- GK: Hieronder is de titel Namenindex vervangen door twee span-blokken voor de invoervelden -->
    <span class='PGindex1'> Zoek <input type="text" id="Zoek_achternaam" onkeyup="Zoek()" placeholder="Achternaam ..." title="Tik een naam in"></span><br />
    <span class='PGindex2'> <input type="text" id="Zoek_voornaam" onkeyup="Zoek()" placeholder="Voornaam ..." title="Tik een naam in"> </span><br />
</div>
<div class="cssindexdata">
 <!-- GK: De link-naam BM_A (of een andere letter) is vervangen door BM_Zoek -->
 <a name="BM_Zoek"></a>
 <!-- GK: Alle verdere informatie in het div-blok is vervangen door een enkel extra div-blok -->
 <div id="parsed_csv_list"></div>
</div>
<div class="cssindexlink">
gemaakt met <a href="http://www.pro-gen.nl" target="_top">PRO-GEN</a><br/>
d.d. 01-03-2020
</div>
</body>
</html>

 <!-- GK: Hieronder staan de benodigde functies -->

<script type="text/javascript">
var data;

$(document).ready(function()
{

    var results;

    results = Papa.parse("gendex.txt",
			{
                download: true,
                delimiter: "|",
                quoteChar: '/',
                header: false,
                complete: function (results){
                    data = results.data;
                    console.log("Success?", results);
                    Zoek();
                }
			}
        )
});
	

function Zoek() {
    var in_achternaam, in_voornaam, filter_achternaam, filter_voornaam;
    var table, row, cells;
    in_achternaam   = document.getElementById("Zoek_achternaam");
    in_voornaam    = document.getElementById("Zoek_voornaam");
    filter_achternaam = in_achternaam.value.toUpperCase();
    filter_voornaam  = in_voornaam.value.toUpperCase();
    var achternaam = "";

    table = "";
    for (i=0;i<data.length;i++) {
        cells = data[i];
        if (cells.length>4) {
            vnaam = cells[2].split('/')[0];
            if ((cells[1].toUpperCase().indexOf(filter_achternaam) > -1)&amp;&amp;(vnaam.toUpperCase().indexOf(filter_voornaam) > -1)) {
                if ((achternaam != cells[1])||(achternaam=="")) {
                    achternaam = cells[1];
                    table+= "<span class='PGindex1'>"
                    table+= cells[1];
                    table+= "</span><br />";
                }
                table+="<a href=";
                table+=cells[0],
                table+=" class='PGindex2'>";
                table+=vnaam;
                table+="</a><br />";
            }
        }
	}
	table+= "</table>";
	$("#parsed_csv_list").html(table);
}

</script> 

Tenslotte

Met deze drie nieuwe bestanden en het omgekodeerde gendex.txt is alles klaar. Als u de inhoud van de demo-folder op uw webstek plaatst zou u precies dezelfde werking moeten krijgen als op mijn webstek.

Het is ook mogelijk dat op uw eigen computer te doen, maar dan is er een probleem. Om veiligheidsredenen mag het gendex.txt-bestand op uw eigen computer niet door een html-pagina geopend worden: een “Cross-Origin Request” wordt geblokkeerd. Om dit probleem tijdelijk op te heffen kunt u deze instructies volgen. Let er wel op dat u dan op uw computer een veiligheidslek inbouwt. Gebruik het dus tijdelijk.

Er is een aanpassing bij de aanroep van de papaparser mogelijk om een lokaal bestand te openen. Dat bestand werkt dan weer niet voor het internet, dus dat is hier niet toegepast. In de toekomst zal het mogelijk zijn dit beter te regelen.

Genealogische informatie op webstek voorzien van Archiefstukken (2)

In de laatste blog werd er op geduid dat het aanmaken van UGPC’s en bijbehorende mappen en HTML-bestanden nog al een gedoe zou worden als dat allemaal met de hand zou moeten gebeuren. Hier worden twee hulpprogrammaatjes beschreven waarmee deze taken geautomatiseerd kunnen worden.

UGPC’s aanmaken

Het eerste programmaatje is van Wim Nelis. en kan hier van de PGGG-webstek opgehaald worden; daarvoor dient u natuurlijk wel aan te loggen.

De installatie verloopt volgens de volgende stappen:

 • Haal de toepassing op van de PGGG-webstek, hiervoor moet je wel jezelf aanmelden met gebruikersnaam en wachtwoord. Het bestand heet UGPC14.LZH en aan de rechterkant staat de knop Download waar je op klikt.
 • Er verschijnt nu een nieuw venstertje met de keuzemogelijkheid om het bestand op te slaan. Het moet worden geplaatst in de SUPP map van PRO-GEN. Voor de standaard-uitvoering van het programma is het volledige pad C:\PG35\SUPP. Ik heb PRO-GEN geïnstalleerd in mijn gebruikersruimte en dan is de naam van het pad C:\Users\Owner\Documents\PG35-HTML\SUPP.
 • Vervolgens start je het PRO-GEN programma op de gebruikelijke manier, bijvoorbeeld door op het icoontje te klikken dat op het bureaublad staat. Na het beginscherm vraagt het programma of de nieuwe toepassing geïnstalleerd moet worden en na een bevestiging gebeurt dat.

Hiermee is de installatie compleet. Nu het gebruik er van. De handleiding die op het moment van schrijven bij deze toepassing op de PGGG-webstek staat blijkt maar ten dele correct te zijn. Joanne Meulenbelt wist hoe het wel moest:

 • We gaan er van uit dat het geschikte gegevensbestand in PRO-GEN actief is.
 • Vanuit het hoofdmenu van PRO-GEN kies je Wijzigen gegevens personen.
 • Gebruik nu eventueel de selectiemogelijkheden om een deel van het totale bestand de UGPC te maken. Als u alles wilt selecteren, tik dan L in en kies vervolgens alle records.
 • Tik vervolgens <Alt> + <F1> in.
 • Kies nu UGPC: Genereer unieke genealogische code.
 • Er komt een nieuw venster tevoorschijn dat er ongeveer uit ziet als hieronder
 • Vervolgens vullen we bij PRO-GEN-bestand de volledige bestandsnaam van het FOTOVBLD-bestand in waar we ook bij de vorige blog aan werkten.
 • Bij Veld voor UGPC kiezen we UGPC.
 • Als een geschikt PRO-GEN-bestand is gevonden meldt het programma het aantal daarin gevonden personen en het aantal personen dat daaruit is geselecteerd.
 • Om te zien of we met het goede bestand van doen hebben kunnen we nu de radioknop met de naam Controleer UGPC aanklikken.
 • Als het goed is wordt er een gevonden, namelijk die voor Juliana van Oranje Nassau die we de vorige keer al met de hand maakten.
 • Om nu voor alle geselecteerde personen een UGPC aan te maken klikken we de radioknop met de naam Creeer UGPC aan.
 • Het programma toont nu het aantal gemaakte UGPC’s en eventuele meldingen van dubbele UGPC’s.
 • Tenslotte klikken we op Afsluiten en keren terug naar het PRO-GEN hoofdscherm.

Na deze actie zijn voor alle mogelijke personen het UGPC-veld ingevuld. Er zal nog geen mapje vertoond worden bij de HTML-uitvoer, want het bijbehorende veld UGPC weergeven is niet voorzien van een J.

Dossier-bestand en map aanmaken

Om automatisch van alle personen met een ingevuld UGPC-veld een model HTML-bestand met bijbehorend mapje aan te maken heb ik een klein programmaatje gemaakt. Het is nog in een experimentele fase en er kan dus er kan nog wat aan veranderen. De laatste versie is hier beschikbaar. Er is geen versienummer; in plaats daarvan geldt de aanmaakdatum 18-11-2019. Het betreft een ZIP-bestand dat u kan openen. Daarin ziet u één bestand, mhd.exe en een map TEXT waarin het bestand DOSSIER.HTM staat. U extraheert vervolgens de bestanden in de PRO-GEN map zodat het later snel is terug te vinden; voor de standaard-uitvoering van het programma is het volledige pad C:\PG35\. Ik heb PRO-GEN geïnstalleerd in mijn gebruikersruimte en dan is de naam van het pad C:\Users\Owner\Documents\PG35-HTML\.

Om met het programmaatje te kunnen werken maken we eerst een lijst van alle UGPC-velden:

 • We gaan er van uit dat het geschikte gegevensbestand in PRO-GEN actief is.
 • Vanuit het hoofdmenu van PRO-GEN kies je Uitvoer gegevens personen.
 • Gebruik nu eventueel de selectiemogelijkheden om een deel van het totale bestand de UGPC te maken. Als u alles wilt selecteren, tik dan L in en kies vervolgens alle records.
 • Er komt een PRO-GEN-venster tevoorschijn.
 • Kies nu bij Soort uitvoer voor Lijstuitvoer,
 • bij Lijstdefinitie voor UGPC en
 • bij Nummering voor Recordnummers.
 • Na akkoord laten we het bestand op schijf aanmaken en kiezen voor ~\TEXT\UITVOER.HTM (~ slaat weer op de PG-map).
 • De rest wijst zichzelf.

Als u de lijst laat weergeven ziet u iets als hieronder is weergegeven. Hier is ter illustratie alleen het veld voor Juliana van Oranje Nassau ingevuld. Na de hierboven beschreven bewerking verschijnen natuurlijk meer ingevulde UGPC-velden.

Om de HTML-bestanden en mappen aan te maken gaan we als volgt te werk:

 • Vanuit het hoofdmenu van PRO-GEN kies je DOS programma opstarten en vervolgens CMD opstarten.
 • Er verschijnt nu een blauw scherm als hierboven weergegeven waarin we eerst naar de PRO-GEN-map gaan met cd C:\PG35 als u een standaard installatie heeft (als u een ander pad heeft gekozen tikt u dat in, zie voorbeeld hierboven).
 • Vervolgens tikken we de volgende opdracht in mhd TEXT\UITVOER.HTM TEXT\DOSSIER.HTM TEXT\DOSSIERS\ TEXT\IMAGES\. Het is een beetje onhandig lang en kan beter maar voorlopig doen we het hier maar mee. Een uitleg is op zijn plaats: mhd is het programmaatje om aan de hand van de hiervoor gemaakte lijstuitvoer TEXT\UITVOER.HTM een model HTML-bestand te maken in de map TEXT\DOSSIERS\ en een map voor beeldbestanden te maken in TEXT\IMAGES\ . Let goed op dat u alle backslash-karakters intikt! Omdat dit nogal wat mogelijkheden tot fouten geeft is er ook een opdracht-bestand, mhd.bat gemaakt. In plaats van bovenstaande regel kunt u ook intikken @mhd.bat.
 • Het is niet onmogelijk, dat uw virus-scanner het programma mhd blokkeert. De blokkade dient u op te heffen voordat het bestand gebruikt kan worden.
 • Het resultaat is dat er melding gemaakt wordt van een UGPC namelijk die van Juliana van Oranje Nassau. Vervolgens wordt vastgesteld dat het dossier-bestand voor haar al bestaat evenals de map voor de beeldbestanden. Dat klopt want die stonden er al.
 • Met EXIT verlaten we het CMD-vensters en komen we weer in het PRO-GEN hoofdmenu.

Bovenstaande twee procedures, het aanmaken van UGPC en het aanmaken van HTM-bestanden en mappen, waarbij we alle records selecteren levert het gewenste resultaat op. U kunt dat zelf met de verkenner nagaan.

Het model-bestand DOSSIER.HTM ziet er als volgt uit

<html>
<head>
  <title>[UGPC]</title>

  <link rel="stylesheet" href="../fam/fam-main.css" type="text/css" media="all">
  <link rel="stylesheet" href="../fam/fam-scrn.css" type="text/css" media="screen">
  <link rel="stylesheet" href="../fam/fam-prn.css" type="text/css" media="print">
</head>

<body class="cssmain">

  <h1 align="center">[UGPC]</h1>

</body>
</html>

Op regels 2 en 12 ziet u de tekst [UGPC] staan. Het programmaatje vult voor die tekst de daadwerkelijke UGPC in. De eerste instantie zorgt dat je titelnaam van het HTML-venster de UGPC zal dragen en de tweede brengt de UGPC als kopje in beeld. U kunt dit nagaan door een van de gemaakte HTM-bestanden te openen.

Let er op dat in HTML-uitvoer, zoals een parenteel, alleen een map zichtbaar wordt gemaakt wanneer voor de betreffende persoon in het UGPC weergeven veld van een Ja is voorzien.

Tenslotte

Met de vier blogs gaan we nu verder aan de gang. Het kan zijn dat we hier of daar nog wat veranderen om het werken met pasfoto’s en dossierbestanden te vereenvoudigen. Dit zal worden aangegeven met wijzigingsberichten als het grote veranderingen betreft; kleine verandering kunt u natrekken door de datum van opmaak te raadplegen.

Ter overweging is wel wat van al de archiefstukken die men in de loop van de tijd verzameld heeft eigenlijk openbaar gemaakt kan worden. Zolang we de mogelijkheid om foto’s en ander beeldmateriaal alleen op onze eigen computer beschikbaar stellen is er niets aan de hand. Maar op het moment dat we het op het wereldwijde web plaatsen wordt het wat anders: aan sommige stukken is een auteurs- of kopieerrecht verbonden. Er is natuurlijk de mogelijkheid om de toegang tot sommige stukken met een wachtwoord te beveiligen. Daar komen we later wel weer op terug.

Genealogische informatie op webstek voorzien van Archiefstukken

De eerste blog in deze serie ging over het installeren van de FOTO-toepassing voor PRO-GEN en het controleren van de goede werking. De tweede blog handelt over het koppelen van pasfoto’s aan personen voor de presentatie op het internet, met HTML. Deze blog borduurt verder en vertelt hoe archiefstukken zijn te koppelen. In de demonstratie hebben we al gezien dat het effect van de koppeling een map-symbooltje achter de gegevens van de betreffende persoon.

Om te laten zien hoe een en ander in zijn werk gaan, stel ik voor dat we uitgaan van de situatie die in de vorige blog is beschreven: het met de installatie meegeleverde VOORBLD-bestand is geschikt gemaakt voor de FOTO-toepassing. Of er wel of geen pasfoto-bestanden aan personen zijn gekoppeld doet voor wat volgt niet ter zake.

Organiseren archiefstukken

De hoeveelheid archiefmateriaal, op papier of digitaal, die je in de loop van de tijd hebt verzameld loopt behoorlijk op. De naamgeving van de elektronische documenten is vaak niet logisch geordend. Het maken van een HTML gebaseerde ordening eigenlijk heel erg gewenst is: nu kan je alles een keer netjes organiseren … maar dan liefst per persoon. En daar komt het nut van die UGPC naar voren, die maakt het mogelijk – althans voor veruit de meeste personen – unieke individuele mappen te maken.

Zoals eerder gezien verwacht de FOTO-toepassing de pasfoto-bestanden in de map ~\TEXT\IMAGES. Per persoon kunnen we hierin een mapje maken met de UGPC als naam. Voor Juliana van Oranje Nassau is die map-naam 19090430jo. Hierin kunnen we dan alle archiefstukken met betrekking tot die persoon plaatsen. Zo kunnen we het bestand JULIANA.JPG daarin zetten en ook het bestand JULIANA.MPG van het filmpje uit de map ~\NL\DATA.

Om de pasfoto direct te kunnen zien moeten we de naam bij de persoonsgegevens veranderen zodat de map-naam er in voor komt, zie de schermafdruk hierboven: bij Naam is nu ingevuld 19090340jo\juliana.jpg.

Verder zetten we bij UGPC weer 19090430jo en bij UGPC weergeven een j van ja. Dat betekent dat als we HTML-uitvoer van bijvoorbeeld de parenteel van Juliana maken er een map-icoontje achter haar naam komt te staan en dat als je daarop klikt zal worden geprobeerd het bestand 10900430jo.htm te openen uit de map ~\TEXT\DOSSIERS. Dan kunnen we maar beter zorgen dat er wat staat!

Nu was dat bestand voor Juliana, 19090430jo.htm, er al doordat we eerder voor de demonstratie FOTOVBLD.LZH in PROGEN hebben gebracht. Daar hebben we de naam veranderd van 19090430.htm naar 19090430jo.htm maar als dat nog niet gebeurd doen we dat nu maar. Hieronder is het dossierbestand afgebeeld met een drietal veranderingen (hiervoor kunt u het kladblok-programma gebruiken dat bij MS-Windows hoort):

<html>
<head>
  <title>19090430jo - Juliana van Oranje Nassau</title>

  <link rel="stylesheet" href="../fam/fam-main.css" type="text/css" media="all">
  <link rel="stylesheet" href="../fam/fam-scrn.css" type="text/css" media="screen">
  <link rel="stylesheet" href="../fam/fam-prn.css" type="text/css" media="print">
</head>

<body class="cssmain">

  <h1 align="center">Koningin Juliana<br> 1909-2004</h1>

  <ul>
    <li><a href="../images/19090430jo/juliana.jpg">Foto Koningin Juliana</a></li>
  </ul>
  <ul>
    <li><a href="../images/19090430jo/juliana.mpg">Filmje abdicatie Koningin Wilhelmina</a></li>
  </ul>

</body>
</html>

 • Regel 3: Het <title> ... </title> blok is veranderd. Dit betreft de tekst die in de browser als titel van het venster wordt weergegeven. Ervaring leert dat het handig is om daar de UGPC in te zetten en verder een naam die duidelijk maakt over wie het gaat.
 • Regel 15 en 18: de naam van de map, de UGPC, is opgenomen in het pad voor de foto en voor het filmpje.

Met die, relatief eenvoudige, wijzigingen is het archiefbestand voor Juliana te gebruiken voor de nieuwe ordening van de archiefstukken. Het resultaat staat hieronder voor de Firefox browser, let op de titel in het tabblad van het venster.

Het maken of veranderen van de HTML-bestanden kan eenvoudig met Notepad (ook wel Kladblok) uitgevoerd worden. Het gebruik er van wijst zichzelf.

Overweging

Het wordt nogal een gedoe om voor alle in een PRO-GEN-bestand aanwezige personen de UPGC’s en HTML-bestanden te maken. Het zou handiger zijn als – althans een deel er van – automatisch zou kunnen verlopen. Deze mogelijkheden zijn er en komen in de volgende blog aan de orde.

Genealogische informatie op webstek voorzien van (pas)foto’s

In de vorige blog is beschreven hoe de FOTO-toepassing kan worden geïnstalleerd in PRO-GEN en hoe je de installatie kunt controleren. Hier een beschrijving van mijn ervaringen om het werkbaar te maken. Hierbij volg ik een beetje de beschrijving die staat op bladzijden 7-10 van de nieuwsbrief van de PRO-GENgebruikersgroep Limburg van 25 september 2008, jaargang 15 nummer 4.

Voorbereiding

We gaan er van uit dat het bestand FOTOVBLD.LZH is opgehaald van de PGGG-webstek en is ingevoerd in PRO-GEN zoals in de vorige blog beschreven is. Dat betekent in het bijzonder dat er beeldbestanden staan in de map ~\TEXT\IMAGES ( de ~ (tilde) staat voor de map waarin PRO-GEN is geïnstalleerd, standaard is dat C:\PG35 ). Je kan dat zelf controleren door de betreffende map te openen. Er zouden dan vier beeldbestanden tevoorschijn moeten komen: JULIANA.JPG, MAN.JPG, VROUW.JPG en WILLEMIN.JPG.

We verwijderen het PRO-GEN bestand FOTOVBLD door de volgende serie instructies:

 • Vanaf het hoofdmenu Instellingen wijzigen,
 • PRO-GEN bestand wissen,
 • kies nu het bestand FOTOVBLD
 • en bevestig vervolgens tot tweemaal toe uw keuze.
 • Keer daarna terug naar het hoofdmenu.

Bestaand bestand geschikt maken

De meeste PRO-GEN-bestanden zullen niet gemaakt zijn met de FOTO-toepassing in gedachten. Dat komt later pas. Om die situatie te oefenen kunnen we natuurlijk het VOORBLD-bestand dat met de installatie van PRO-GEN meekomt gebruiken. Dat dat bestand ook ten grondslag lag aan het voorbeeld van Joanne Meulenbelt, zoals in de vorige blog gebruikt is, zal niemand echt verrassen.

Met de volgende serie instructies wordt een bestaand bestand, hier VOORBLD, geschikt gemaakt voor de FOTO-toepassing:

 • Vanuit het hoofdmenu kiezen we PRO-GEN bestand kiezen
 • we nemen VOORBLD.
 • Vervolgens kiezen we vanuit het hoofdmenu PRO-GEN hulpprogramma's
 • en kiezen voor Export.
 • Uit de vele mogelijkheden die ons geboden worden kiezen we de bovenste, PRO-GEN export.
 • Nu wordt de totaallijst van personen in het bestand getoond en kunnen we een selectie maken. Dat kunnen we beter hier niet doen en alle personen selecteren. Normaal gesproken zijn alle personen al geselecteerd maar om het zeker te weten kunnen we eerst de L van Selecteer en vervolgens de A van Alle records kiezen intikken. Tik vervolgens de terugloop toets (Enter/Return) in.
 • Hierna mogen we een nieuwe naam voor het bestand intikken, FOTOVBLD leek mij een goede dus dat doen we hier. Als omschrijving zou je “Oefenbestand” kunnen nemen.
 • Nu komt de belangrijkste stap, het kiezen van de opmaakdefinitie. Hier moeten we FOTO-F01 kiezen om de uitleg verder te kunnen vervolgen.
 • De laatste stappen zijn:
  • Oude recordnummers handhaven, dat beantwoorden we met Ja,
  • het koppelen van velden dat we doorstappen zonder veranderingen door Enter, F1 en nog eens F1 in te tikken.
  • De vraag of we echt door willen gaan met exporteren beantwoorden we ook met Ja
  • en vervolgens kiezen we het nieuwe bestand als actieve bestand.

Het is een beetje een gedoe maar dat is nu eenmaal de consequentie van menu-gestuurde programma’s met veel mogelijkheden. Het zou waarschijnlijk evenveel “muisklikken” zijn bij een programma op basis van vensters. Het hoofdscherm zou er nu als volgt uit moeten zien, let daarbij op de naam van het bestand, FOTOVBLD, en de opmaakdefinitie, FOTO-F01.

Er van uit gaande dat we het beeldmateriaal al klaar hebben staan, in ons geval overgenomen van de eerdere demonstratie, zijn we nu zover de pasfoto’s aan de persoonsgegevens (records) te koppelen.

Pasfoto-bestanden koppelen

In feite is dit het gemakkelijkste van de hele onderneming. We kiezen de persoon waarvan we een plaatje hebben, Juliana van Oranje Nassau, en vullen in het persoonsblad bij Foto de naam JULIANA.JPG in, zie boven.

De breedte en hoogte laten we buiten beschouwing, ze zullen waarschijnlijk in nieuwere versies verdwijnen. De pasfoto’s worden altijd met een breedte van 120 pixels weergegeven. Het beste kunt u dus zelf de pasfoto’s op die grootte maken, dat scheelt in de snelheid bij het opmaken van het scherm en het voorkomt dat de foto’s op ongewenste wijze vervormd worden.

Door nu een parenteel in html-vorm te maken, met de FOTO-definities zoals in de vorige blog is beschreven, kunt u zien dat de pasfoto van Juliana vertoont wordt … en niets anders. Om meer pasfoto’s te koppelen zult u de betreffende persoonsgegevens stuk voor stuk moeten aanpassen.

Overweging

Voor bestanden met de gegevens van veel personen wordt het al gauw een probleem om de pasfoto-bestanden unieke namen te geven. Om dat probleem het hoofd te kunnen bieden is de in de vorige blog beschreven Universele Genealogische PersoonsCode (UGPC) bedacht. Hoe nu daarmee om te gaan.

In de volgende blog zullen we het hebben over het koppelen van archiefbestanden aan persoonsgegevens. Daarbij wordt voor elke persoon een apart en uniek mapje gemaakt. Die pasfoto’s kunnen we dan beter ook in die mapjes plaatsen en vervolgens bij de naam van de foto de naam van de map betrekken. Zoals gezegd, hoe dat gaat volgt nog.

Genealogische informatie op webstek voorzien van foto’s en documenten

PRO-GEN voorziet in een uitstekende mogelijkheid om genealogische gegevens via je webstek beschikbaar te maken. De standaard uitvoering kent echter geen faciliteiten om foto’s, filmpjes, documenten en dergelijke te tonen. Bij de gebruikersgroep is er wel een uitbreiding beschikbaar die gemaakt is door Joanne Meulenbelt. Er bestaan ook diverse beschrijvingen van, maar die dateren van 2008 zoals van de PRO-GEN gebruikersgroep Limburg en het artikel van Rob Fransen op de webstek van de PRO-GEN gebruikersgroep (PGGG). En dat terwijl de laatste versie van Joanne dateert van 2017. Vandaar deze beschrijving van mijn ervaringen.

Installatie

Om te zien wat de mogelijkheden zijn zal eerst de uitbreiding toegevoegd moeten worden aan het bestaande PRO-GEN programma. Omdat ik niet zeker wist of ik er wel of niet gebruik van zou maken heb ik een tweede versie van PRO-GEN geïnstalleerd op mijn computer. Deze beschrijving betreft in ieder geval de nieuwste versie van PRO-GEN. Dat is op het moment van schrijven versie 3.50 op een computer met MS-Windows versie 10. Nadere informatie over het programma kan gevonden worden op de PRO-GEN webstek.

De installatie verloopt volgens de volgende stappen:

 • Haal de toepassing op van de PGGG-webstek, hiervoor moet je wel jezelf aanmelden met gebruikersnaam en wachtwoord. Het bestand heet FOTO-P22.LZH en aan de rechterkant staat de knop Download waar je op klikt.
 • Er verschijnt nu een nieuw venstertje met de keuzemogelijkheid om het bestand op te slaan. Het moet worden geplaatst in de SUPP map van PRO-GEN. Voor de standaard-uitvoering van het programma is het volledige pad C:\PG35\SUPP. Ik heb PRO-GEN geïnstalleerd in mijn gebruikersruimte en dan is de naam van het pad C:\Users\Owner\Documents\PG35-HTML\SUPP.
 • Vervolgens start je het PRO-GEN programma op de gebruikelijke manier, bijvoorbeeld door op het icoontje te klikken dat op het bureaublad staat. Na het beginscherm vraagt het programma of de nieuwe toepassing geïnstalleerd moet worden en na een bevestiging gebeurt dat.

Hiermee is de installatie compleet. Maar hoe weet je nu dat het allemaal goed is gegaan?

Demonstratie

Om te bekijken hoe alles werkt kan je het bestand FOTOVBLD.LZH ophalen van de PGGG-webstek. Je kunt het neerzetten waar je het wilt, ik zet zulk soort tijdelijke informatie in een hulpmap, Downloads.

Vervolgens moet het bestand aan PRO-GEN bekend worden gemaakt met de RESTORE-optie (vanuit het hoofdscherm PRO-GEN > Hulpprogramma's > Backup / Restore > Restore bestand). Kies eventueel met een vraagteken de mogelijkheid om met een MS-Windows venster naar de goede map te zoeken. Als de goede map is gekozen komt fotovbld in beeld als mogelijk nieuw bestand. Accepteer dan die keuze en kies er vervolgens ook voor om het bestand actief te maken. Hiermee kunnen we aan de slag!

Na het binnenhalen van het FOTOVBLD-bestand komt het hoofdscherm er uit te zien als hier boven. Wat opvalt is de opmaakdefinitie, er staat FOTO-F01.DEF en dat is een duidelijk signaal dat er met foto’s gewerkt kan worden.

Kies nu op de gebruikelijke wijze de gegevens van Juliana van Oranje Nassau. Het eerste deel van het invoerscherm ziet er normaal uit. Hoewel? In het kladveld is juliana.mpg ingetikt. Daar had ook een foto-bestandsnaam kunnen staan. Het betreft hier een optie die standaard al in PRO-GEN beschikbaar is. Druk je op Alt-F1, dan kan je het betreffende gekoppelde MS-Windows programma lanceren dat een filmpje van de abdicatie van koningin Juliana toont. Een beetje verwarrend vond ik het wel, want het heeft niets uit te staan met de FOTO-toepassing!

De onderzijde van het invoerscherm, hierboven afgebeeld, is wel bijzonder. In de eerste plaats is daar een vak met de naam FOTO waar in het onderhavige geval VROUW.JPG is ingevoerd. Breedte en hoogtematen zijn niet ingevuld. Daaronder is een vak met de naam Dossier. Bij UGPC ( de Unieke Genealogische PersoonsCode die door Frans Manche is bedacht ) staat ingevuld 19090430jo wat eenvoudig te herleiden is tot de geboortedatum van Juliana.

Na deze bestudering komt de proef op de som door de parenteel van Juliana als HTML-bestand uit te voeren. Hiertoe de volgende stappen:

 • Kies de optie Parenteel van het hoofdscherm en kies Juliana als proband.
 • Bij Instellingen moeten we even opletten dat we als Uitvoerdefinitie een FOTO-mogelijkheid kiezen.
 • Bij Schijfuitvoer stuurprogramma kiezen we ook de FOTO-mogelijkheid.
 • Vervolgens kies je Uitvoer naar Schijf met indeling F01: 3 frames- Inhoud rechts, ABC met afbeelding boven, Index links.
 • Als Vormgeving kies je bijvoorbeeld Blauw met wit
 • … en als Opgeslagen instelling de bovenste met zowel Foto als map …
 • … en vervolgens een van de mogelijke parentelen, bijvoorbeeld de laatste.
 • De rest verloopt op de gebruikelijke wijze, kies wel als basisnaam fam.

Als alles nu goed gegaan is wordt in een browser-venster de parenteel van Juliana weergegeven.

Er vallen nu twee dingen op:

 • plaatjes voor man en vrouw zijn weergegeven. Hier kunnen natuurlijk allerlei “pasfoto’s” komen, afhankelijk van wat we in het Foto-invoerveld hebben ingevuld.
 • Achter namen staan map-icoontjes. Er is er maar een die goed werkt en dat is degene die op de regel “Hare Majesteit Juliana …” staat. Als je daarop klikt komt een aparte pagina in beeld en het is de bedoeling dat deze het dossier weergeeft dat hiervoor is aangelegd: een foto en een filmpje. Helaas krijgen we een foutmelding, want het dossierbestand heeft niet de naam 19090430jo.htm maar 19090430.htm. Wanneer we dat herstellen in de map ~/TEXT/DOSSIERS (bij de tilde, ~, moet het PRO-GEN-pad worden ingevuld), bijvoorbeeld met de verkenner, dan komt het dossierbestand wel in beeld. Als we als basisnaam inderdaad fam hebben gegeven, komt het kleurenschema van de dossier-pagina overeen dat van de rest van de parenteel.
 • Voor de andere personen staat er wel een mapje maar is er geen dossierbestand: we krijgen dan de foutmelding als we het icoontje aanklikken.

Hiermee is de demonstratie succesvol verlopen. Nu kunnen we aan de slag! We zullen nog wel even uit moeten zoeken hoe de invoervelden gebruikt kunnen worden en met name het maken van een dossier vraagt nog wat studie. Maar de kracht van de FOTO-toepassing is al aangetoond; met dank aan Joanne Meulenbelt.