Categorie archieven: Genealogie

ProGen-html zoek- en verwijsfunctie

In eerdere blogs zijn twee functies beschreven die aan HTML-uitvoer kunnen worden toegevoegd om de bruikbaarheid er van te vergroten. De eerste is een zoek-functie die de plaats inneemt van de standaard alfabetische lijsten. Hiermee kan met stukken voor- en achternaam een korte lijst van personen worden gemaakt die aan de criteria voldoen. De tweede is een verwijs-functie waarmee het mogelijk is vanuit een andere webpagina direct te refereren naar een bepaalde persoon in de genealogie.

Bij het gebruik van deze functies blijken er twee aanpassingen nuttig te zijn:

 • De zoek-functie zou uitgebreid kunnen worden met de mogelijkheid om direct naar de persoon te springen waarvan het ProGen-nummer bekend is.
 • De verwijs-functie zou met relatieve addressering moeten werken, zodat wanneer een nieuwe versie van het bestand wordt gebruikt om HTML-pagina’s te maken de adressen dezelfde blijven.

Na wat puzzelen werd duidelijk dat de functies dan net zo goed gecombineerd konden worden tot één. De reden is dat, tenzij ProGen daar opdracht toe krijgt, de nummers van de persoonsbladen in het bestand dezelfde blijven.

Beschrijving

Deze beschrijving gaat over het aanbrengen van een verwijs- en zoekfunctie, eigenlijk een selecteerfunctie, voor html-uitvoer van PRO-GEN. In de schermafdruk hiernaast zie u de PRO-GEN uitvoer voor het voorbeeld-bestand Oranje-Nassau zoals dat met de installatie van PRO-GEN meegeleverd wordt. In plaats van de alfabetische index ziet u in de linkerkolom twee blokjes waar u stukken van een achternaam en/of een voornaam in kunt tikken. Daaronder verschijnen dan in een tabel de namen uit het bestand die daaraan voldoen. Klikt u op één van die namen dan komt aan de rechterkant het blad met de betreffende persoonsgegevens in beeld.

Daaronder is nog een balk en daarin kunt u het nummer van een persoonsblad intikken. Op het moment dat u de Enter-toets indrukt, verschijnt aan de rechterkant het blad met de gegevens van de betreffende persoon. Als het nummer niet bestaat gebeurt er niets. Het werkt bijzonder handig en snel is onze persoonlijke ervaring. U kunt het ook zelf hier proberen.

Het verwijzen vanuit een andere webpagina naar een bepaalde persoon gebeurt als volgt. Stel u voor, dat de stamboom is te vinden met demo.gerkoper.nl/demo-frm3-htm (die bestaat echt!). Van het persoonsblad van Anna Paulowna leren we dat het ProGen-persoonsnummer 4 is. Dit kunt u vinden met ProGen zelf of door op de demonstratie website Anna Paulowna op te zoeken . Om nu de browserpagina te openen zodat Anna Paulowna in het persoonsgevevens-venster komt tikken we op de opdrachtregel demo.gerkoper.nl/demo-frm3?BM4. Met demo-frm3.htm roepen we de gewone venster-indeling op en met de specificatie na de vraagtekens geven we de inhoud van het persoonsregister. Let er op dat we na het vraagteken het nummer voorafgaan door de letters “BM” van “bookmark”.

Installatie

De installatie van de functie PG-zoek verloopt zoals dat bij andere ProGen-toepassingen ook verloopt. U “download” het bestand PG-Zoek.lzh en plaatst het in de map ..\PG35\SUPP. De puntjes staan voor de plaats van de ProGen-map, het is meestal C:. Bij het opnieuw opstarten van het ProGen programma wordt het dan automatisch geïnstalleerd als u de instructies op het scherm volgt.

Gebruik

Voor het onderhavige voorbeeld maken we html-pagina’s van het volledige bestand op de volgende manier:

 • Vanuit het PRO-GEN hoofdmenu kiezen we Uitvoer gegevens personen.
 • We krijgen dan het complete overzicht aan personen te zien. We kiezen ze allemaal door – voor de zekerheid – L en vervolgens A in te tikken. We gaan naar de volgende pagina door de Enter-toets in te drukken.
 • Hier kiezen we
  • Soort uitvoer: Tekstuitvoer en diversen
  • Uitvoerdefinitie: Relatieschema of Standaard personenuitvoer
  • De andere drie kunt u vrij kiezen.
  • en bij Invoer akkoord drukken we de de Enter-toets in.
 • Bij Schijfuitvoer stuurprogramma kiezen we CSS
 • Het kan geen kwaad ook even de Instelling Internet adressen bij te werken.
 • Kies Uitvoer naar schijf en voor deze demonstratie heb ik gekozen voor 3 frames - Index links, ABC met afbeelding boven, Inhoud rechts, een Gele achtergrond en Personen-uitvoer met terugverwijzingen (t.b.v. HTML).
 • Verder bij Deze HTML-uitvoer opslaan als gesplitst per echtpaar (niet altijd mogelijk), De index ook opsplitsen in bestanden per letter Nee want dat wordt later niet weergegeven, de naam van het bestand demo en opslaan op de standaard plek ..\PG35\TEXT\ (wat er bij u in plaats van .. staat hangt af van de plaats waar u PRO-GEN hebt geïnstalleerd.
 • Hierna worden de bestanden door PRO-GEN aangemaakt en kunt u er voor kiezen het resultaat in uw internet-browser weer te geven. Dit kunt u doen, maar de zoek-functie werkt dan niet. Om die goed te laten werken kunt u de bestanden uploaden naar een webhost of uw eigen computer als webhost instellen. Zie daarvoor deze instructies.
Technische uitleg

De uitleg van de zoekfunctie en de verwijsfunctie bevatten alle technische details die nodig zijn om de werking van de functie te begrijpen. De koppeling van de twee methoden is gelegen in het feit dat de bookmarks die ProGen gebruikt in de HTML-uitvoer in feite de ProGen-persoonsbladnummers zijn. Door de zoekfunctie uit te breiden naar nummers ontstaat de mogelijkheid om via de zoek-functie ook direct de betreffende pagina te kunnen openen.