Genealogische informatie op webstek voorzien van foto’s en documenten

PRO-GEN voorziet in een uitstekende mogelijkheid om genealogische gegevens via je webstek beschikbaar te maken. De standaard uitvoering kent echter geen faciliteiten om foto’s, filmpjes, documenten en dergelijke te tonen. Bij de gebruikersgroep is er wel een uitbreiding beschikbaar die gemaakt is door Joanne Meulenbelt. Er bestaan ook diverse beschrijvingen van, maar die dateren van 2008 zoals van de PRO-GEN gebruikersgroep Limburg en het artikel van Rob Fransen op de webstek van de PRO-GEN gebruikersgroep (PGGG). En dat terwijl de laatste versie van Joanne dateert van 2017. Vandaar deze beschrijving van mijn ervaringen.

Installatie

Om te zien wat de mogelijkheden zijn zal eerst de uitbreiding toegevoegd moeten worden aan het bestaande PRO-GEN programma. Omdat ik niet zeker wist of ik er wel of niet gebruik van zou maken heb ik een tweede versie van PRO-GEN geïnstalleerd op mijn computer. Deze beschrijving betreft in ieder geval de nieuwste versie van PRO-GEN. Dat is op het moment van schrijven versie 3.50 op een computer met MS-Windows versie 10. Nadere informatie over het programma kan gevonden worden op de PRO-GEN webstek.

De installatie verloopt volgens de volgende stappen:

 • Haal de toepassing op van de PGGG-webstek, hiervoor moet je wel jezelf aanmelden met gebruikersnaam en wachtwoord. Het bestand heet FOTO-P22.LZH en aan de rechterkant staat de knop Download waar je op klikt.
 • Er verschijnt nu een nieuw venstertje met de keuzemogelijkheid om het bestand op te slaan. Het moet worden geplaatst in de SUPP map van PRO-GEN. Voor de standaard-uitvoering van het programma is het volledige pad C:\PG35\SUPP. Ik heb PRO-GEN geïnstalleerd in mijn gebruikersruimte en dan is de naam van het pad C:\Users\Owner\Documents\PG35-HTML\SUPP.
 • Vervolgens start je het PRO-GEN programma op de gebruikelijke manier, bijvoorbeeld door op het icoontje te klikken dat op het bureaublad staat. Na het beginscherm vraagt het programma of de nieuwe toepassing geïnstalleerd moet worden en na een bevestiging gebeurt dat.

Hiermee is de installatie compleet. Maar hoe weet je nu dat het allemaal goed is gegaan?

Demonstratie

Om te bekijken hoe alles werkt kan je het bestand FOTOVBLD.LZH ophalen van de PGGG-webstek. Je kunt het neerzetten waar je het wilt, ik zet zulk soort tijdelijke informatie in een hulpmap, Downloads.

Vervolgens moet het bestand aan PRO-GEN bekend worden gemaakt met de RESTORE-optie (vanuit het hoofdscherm PRO-GEN > Hulpprogramma's > Backup / Restore > Restore bestand). Kies eventueel met een vraagteken de mogelijkheid om met een MS-Windows venster naar de goede map te zoeken. Als de goede map is gekozen komt fotovbld in beeld als mogelijk nieuw bestand. Accepteer dan die keuze en kies er vervolgens ook voor om het bestand actief te maken. Hiermee kunnen we aan de slag!

Na het binnenhalen van het FOTOVBLD-bestand komt het hoofdscherm er uit te zien als hier boven. Wat opvalt is de opmaakdefinitie, er staat FOTO-F01.DEF en dat is een duidelijk signaal dat er met foto’s gewerkt kan worden.

Kies nu op de gebruikelijke wijze de gegevens van Juliana van Oranje Nassau. Het eerste deel van het invoerscherm ziet er normaal uit. Hoewel? In het kladveld is juliana.mpg ingetikt. Daar had ook een foto-bestandsnaam kunnen staan. Het betreft hier een optie die standaard al in PRO-GEN beschikbaar is. Druk je op Alt-F1, dan kan je het betreffende gekoppelde MS-Windows programma lanceren dat een filmpje van de abdicatie van koningin Juliana toont. Een beetje verwarrend vond ik het wel, want het heeft niets uit te staan met de FOTO-toepassing!

De onderzijde van het invoerscherm, hierboven afgebeeld, is wel bijzonder. In de eerste plaats is daar een vak met de naam FOTO waar in het onderhavige geval VROUW.JPG is ingevoerd. Breedte en hoogtematen zijn niet ingevuld. Daaronder is een vak met de naam Dossier. Bij UGPC ( de Unieke Genealogische PersoonsCode die door Frans Manche is bedacht ) staat ingevuld 19090430jo wat eenvoudig te herleiden is tot de geboortedatum van Juliana.

Na deze bestudering komt de proef op de som door de parenteel van Juliana als HTML-bestand uit te voeren. Hiertoe de volgende stappen:

 • Kies de optie Parenteel van het hoofdscherm en kies Juliana als proband.
 • Bij Instellingen moeten we even opletten dat we als Uitvoerdefinitie een FOTO-mogelijkheid kiezen.
 • Bij Schijfuitvoer stuurprogramma kiezen we ook de FOTO-mogelijkheid.
 • Vervolgens kies je Uitvoer naar Schijf met indeling F01: 3 frames- Inhoud rechts, ABC met afbeelding boven, Index links.
 • Als Vormgeving kies je bijvoorbeeld Blauw met wit
 • … en als Opgeslagen instelling de bovenste met zowel Foto als map …
 • … en vervolgens een van de mogelijke parentelen, bijvoorbeeld de laatste.
 • De rest verloopt op de gebruikelijke wijze, kies wel als basisnaam fam.

Als alles nu goed gegaan is wordt in een browser-venster de parenteel van Juliana weergegeven.

Er vallen nu twee dingen op:

 • plaatjes voor man en vrouw zijn weergegeven. Hier kunnen natuurlijk allerlei “pasfoto’s” komen, afhankelijk van wat we in het Foto-invoerveld hebben ingevuld.
 • Achter namen staan map-icoontjes. Er is er maar een die goed werkt en dat is degene die op de regel “Hare Majesteit Juliana …” staat. Als je daarop klikt komt een aparte pagina in beeld en het is de bedoeling dat deze het dossier weergeeft dat hiervoor is aangelegd: een foto en een filmpje. Helaas krijgen we een foutmelding, want het dossierbestand heeft niet de naam 19090430jo.htm maar 19090430.htm. Wanneer we dat herstellen in de map ~/TEXT/DOSSIERS (bij de tilde, ~, moet het PRO-GEN-pad worden ingevuld), bijvoorbeeld met de verkenner, dan komt het dossierbestand wel in beeld. Als we als basisnaam inderdaad fam hebben gegeven, komt het kleurenschema van de dossier-pagina overeen dat van de rest van de parenteel.
 • Voor de andere personen staat er wel een mapje maar is er geen dossierbestand: we krijgen dan de foutmelding als we het icoontje aanklikken.

Hiermee is de demonstratie succesvol verlopen. Nu kunnen we aan de slag! We zullen nog wel even uit moeten zoeken hoe de invoervelden gebruikt kunnen worden en met name het maken van een dossier vraagt nog wat studie. Maar de kracht van de FOTO-toepassing is al aangetoond; met dank aan Joanne Meulenbelt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *