Genealogische informatie op webstek voorzien van Archiefstukken

De eerste blog in deze serie ging over het installeren van de FOTO-toepassing voor PRO-GEN en het controleren van de goede werking. De tweede blog handelt over het koppelen van pasfoto’s aan personen voor de presentatie op het internet, met HTML. Deze blog borduurt verder en vertelt hoe archiefstukken zijn te koppelen. In de demonstratie hebben we al gezien dat het effect van de koppeling een map-symbooltje achter de gegevens van de betreffende persoon.

Om te laten zien hoe een en ander in zijn werk gaan, stel ik voor dat we uitgaan van de situatie die in de vorige blog is beschreven: het met de installatie meegeleverde VOORBLD-bestand is geschikt gemaakt voor de FOTO-toepassing. Of er wel of geen pasfoto-bestanden aan personen zijn gekoppeld doet voor wat volgt niet ter zake.

Organiseren archiefstukken

De hoeveelheid archiefmateriaal, op papier of digitaal, die je in de loop van de tijd hebt verzameld loopt behoorlijk op. De naamgeving van de elektronische documenten is vaak niet logisch geordend. Het maken van een HTML gebaseerde ordening eigenlijk heel erg gewenst is: nu kan je alles een keer netjes organiseren … maar dan liefst per persoon. En daar komt het nut van die UGPC naar voren, die maakt het mogelijk – althans voor veruit de meeste personen – unieke individuele mappen te maken.

Zoals eerder gezien verwacht de FOTO-toepassing de pasfoto-bestanden in de map ~\TEXT\IMAGES. Per persoon kunnen we hierin een mapje maken met de UGPC als naam. Voor Juliana van Oranje Nassau is die map-naam 19090430jo. Hierin kunnen we dan alle archiefstukken met betrekking tot die persoon plaatsen. Zo kunnen we het bestand JULIANA.JPG daarin zetten en ook het bestand JULIANA.MPG van het filmpje uit de map ~\NL\DATA.

Om de pasfoto direct te kunnen zien moeten we de naam bij de persoonsgegevens veranderen zodat de map-naam er in voor komt, zie de schermafdruk hierboven: bij Naam is nu ingevuld 19090340jo\juliana.jpg.

Verder zetten we bij UGPC weer 19090430jo en bij UGPC weergeven een j van ja. Dat betekent dat als we HTML-uitvoer van bijvoorbeeld de parenteel van Juliana maken er een map-icoontje achter haar naam komt te staan en dat als je daarop klikt zal worden geprobeerd het bestand 10900430jo.htm te openen uit de map ~\TEXT\DOSSIERS. Dan kunnen we maar beter zorgen dat er wat staat!

Nu was dat bestand voor Juliana, 19090430jo.htm, er al doordat we eerder voor de demonstratie FOTOVBLD.LZH in PROGEN hebben gebracht. Daar hebben we de naam veranderd van 19090430.htm naar 19090430jo.htm maar als dat nog niet gebeurd doen we dat nu maar. Hieronder is het dossierbestand afgebeeld met een drietal veranderingen (hiervoor kunt u het kladblok-programma gebruiken dat bij MS-Windows hoort):

<html>
<head>
  <title>19090430jo - Juliana van Oranje Nassau</title>

  <link rel="stylesheet" href="../fam/fam-main.css" type="text/css" media="all">
  <link rel="stylesheet" href="../fam/fam-scrn.css" type="text/css" media="screen">
  <link rel="stylesheet" href="../fam/fam-prn.css" type="text/css" media="print">
</head>

<body class="cssmain">

  <h1 align="center">Koningin Juliana<br> 1909-2004</h1>

  <ul>
    <li><a href="../images/19090430jo/juliana.jpg">Foto Koningin Juliana</a></li>
  </ul>
  <ul>
    <li><a href="../images/19090430jo/juliana.mpg">Filmje abdicatie Koningin Wilhelmina</a></li>
  </ul>

</body>
</html>

 • Regel 3: Het <title> ... </title> blok is veranderd. Dit betreft de tekst die in de browser als titel van het venster wordt weergegeven. Ervaring leert dat het handig is om daar de UGPC in te zetten en verder een naam die duidelijk maakt over wie het gaat.
 • Regel 15 en 18: de naam van de map, de UGPC, is opgenomen in het pad voor de foto en voor het filmpje.

Met die, relatief eenvoudige, wijzigingen is het archiefbestand voor Juliana te gebruiken voor de nieuwe ordening van de archiefstukken. Het resultaat staat hieronder voor de Firefox browser, let op de titel in het tabblad van het venster.

Het maken of veranderen van de HTML-bestanden kan eenvoudig met Notepad (ook wel Kladblok) uitgevoerd worden. Het gebruik er van wijst zichzelf.

Overweging

Het wordt nogal een gedoe om voor alle in een PRO-GEN-bestand aanwezige personen de UPGC’s en HTML-bestanden te maken. Het zou handiger zijn als – althans een deel er van – automatisch zou kunnen verlopen. Deze mogelijkheden zijn er en komen in de volgende blog aan de orde.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *