Genealogische informatie op webstek voorzien van Archiefstukken (2)

In de laatste blog werd er op geduid dat het aanmaken van UGPC’s en bijbehorende mappen en HTML-bestanden nog al een gedoe zou worden als dat allemaal met de hand zou moeten gebeuren. Hier worden twee hulpprogrammaatjes beschreven waarmee deze taken geautomatiseerd kunnen worden.

UGPC’s aanmaken

Het eerste programmaatje is van Wim Nelis. en kan hier van de PGGG-webstek opgehaald worden; daarvoor dient u natuurlijk wel aan te loggen.

De installatie verloopt volgens de volgende stappen:

 • Haal de toepassing op van de PGGG-webstek, hiervoor moet je wel jezelf aanmelden met gebruikersnaam en wachtwoord. Het bestand heet UGPC14.LZH en aan de rechterkant staat de knop Download waar je op klikt.
 • Er verschijnt nu een nieuw venstertje met de keuzemogelijkheid om het bestand op te slaan. Het moet worden geplaatst in de SUPP map van PRO-GEN. Voor de standaard-uitvoering van het programma is het volledige pad C:\PG35\SUPP. Ik heb PRO-GEN geïnstalleerd in mijn gebruikersruimte en dan is de naam van het pad C:\Users\Owner\Documents\PG35-HTML\SUPP.
 • Vervolgens start je het PRO-GEN programma op de gebruikelijke manier, bijvoorbeeld door op het icoontje te klikken dat op het bureaublad staat. Na het beginscherm vraagt het programma of de nieuwe toepassing geïnstalleerd moet worden en na een bevestiging gebeurt dat.

Hiermee is de installatie compleet. Nu het gebruik er van. De handleiding die op het moment van schrijven bij deze toepassing op de PGGG-webstek staat blijkt maar ten dele correct te zijn. Joanne Meulenbelt wist hoe het wel moest:

 • We gaan er van uit dat het geschikte gegevensbestand in PRO-GEN actief is.
 • Vanuit het hoofdmenu van PRO-GEN kies je Wijzigen gegevens personen.
 • Gebruik nu eventueel de selectiemogelijkheden om een deel van het totale bestand de UGPC te maken. Als u alles wilt selecteren, tik dan L in en kies vervolgens alle records.
 • Tik vervolgens <Alt> + <F1> in.
 • Kies nu UGPC: Genereer unieke genealogische code.
 • Er komt een nieuw venster tevoorschijn dat er ongeveer uit ziet als hieronder
 • Vervolgens vullen we bij PRO-GEN-bestand de volledige bestandsnaam van het FOTOVBLD-bestand in waar we ook bij de vorige blog aan werkten.
 • Bij Veld voor UGPC kiezen we UGPC.
 • Als een geschikt PRO-GEN-bestand is gevonden meldt het programma het aantal daarin gevonden personen en het aantal personen dat daaruit is geselecteerd.
 • Om te zien of we met het goede bestand van doen hebben kunnen we nu de radioknop met de naam Controleer UGPC aanklikken.
 • Als het goed is wordt er een gevonden, namelijk die voor Juliana van Oranje Nassau die we de vorige keer al met de hand maakten.
 • Om nu voor alle geselecteerde personen een UGPC aan te maken klikken we de radioknop met de naam Creeer UGPC aan.
 • Het programma toont nu het aantal gemaakte UGPC’s en eventuele meldingen van dubbele UGPC’s.
 • Tenslotte klikken we op Afsluiten en keren terug naar het PRO-GEN hoofdscherm.

Na deze actie zijn voor alle mogelijke personen het UGPC-veld ingevuld. Er zal nog geen mapje vertoond worden bij de HTML-uitvoer, want het bijbehorende veld UGPC weergeven is niet voorzien van een J.

Dossier-bestand en map aanmaken

Om automatisch van alle personen met een ingevuld UGPC-veld een model HTML-bestand met bijbehorend mapje aan te maken heb ik een klein programmaatje gemaakt. Het is nog in een experimentele fase en er kan dus er kan nog wat aan veranderen. De laatste versie is hier beschikbaar. Er is geen versienummer; in plaats daarvan geldt de aanmaakdatum 18-11-2019. Het betreft een ZIP-bestand dat u kan openen. Daarin ziet u één bestand, mhd.exe en een map TEXT waarin het bestand DOSSIER.HTM staat. U extraheert vervolgens de bestanden in de PRO-GEN map zodat het later snel is terug te vinden; voor de standaard-uitvoering van het programma is het volledige pad C:\PG35\. Ik heb PRO-GEN geïnstalleerd in mijn gebruikersruimte en dan is de naam van het pad C:\Users\Owner\Documents\PG35-HTML\.

Om met het programmaatje te kunnen werken maken we eerst een lijst van alle UGPC-velden:

 • We gaan er van uit dat het geschikte gegevensbestand in PRO-GEN actief is.
 • Vanuit het hoofdmenu van PRO-GEN kies je Uitvoer gegevens personen.
 • Gebruik nu eventueel de selectiemogelijkheden om een deel van het totale bestand de UGPC te maken. Als u alles wilt selecteren, tik dan L in en kies vervolgens alle records.
 • Er komt een PRO-GEN-venster tevoorschijn.
 • Kies nu bij Soort uitvoer voor Lijstuitvoer,
 • bij Lijstdefinitie voor UGPC en
 • bij Nummering voor Recordnummers.
 • Na akkoord laten we het bestand op schijf aanmaken en kiezen voor ~\TEXT\UITVOER.HTM (~ slaat weer op de PG-map).
 • De rest wijst zichzelf.

Als u de lijst laat weergeven ziet u iets als hieronder is weergegeven. Hier is ter illustratie alleen het veld voor Juliana van Oranje Nassau ingevuld. Na de hierboven beschreven bewerking verschijnen natuurlijk meer ingevulde UGPC-velden.

Om de HTML-bestanden en mappen aan te maken gaan we als volgt te werk:

 • Vanuit het hoofdmenu van PRO-GEN kies je DOS programma opstarten en vervolgens CMD opstarten.
 • Er verschijnt nu een blauw scherm als hierboven weergegeven waarin we eerst naar de PRO-GEN-map gaan met cd C:\PG35 als u een standaard installatie heeft (als u een ander pad heeft gekozen tikt u dat in, zie voorbeeld hierboven).
 • Vervolgens tikken we de volgende opdracht in mhd TEXT\UITVOER.HTM TEXT\DOSSIER.HTM TEXT\DOSSIERS\ TEXT\IMAGES\. Het is een beetje onhandig lang en kan beter maar voorlopig doen we het hier maar mee. Een uitleg is op zijn plaats: mhd is het programmaatje om aan de hand van de hiervoor gemaakte lijstuitvoer TEXT\UITVOER.HTM een model HTML-bestand te maken in de map TEXT\DOSSIERS\ en een map voor beeldbestanden te maken in TEXT\IMAGES\ . Let goed op dat u alle backslash-karakters intikt! Omdat dit nogal wat mogelijkheden tot fouten geeft is er ook een opdracht-bestand, mhd.bat gemaakt. In plaats van bovenstaande regel kunt u ook intikken @mhd.bat.
 • Het is niet onmogelijk, dat uw virus-scanner het programma mhd blokkeert. De blokkade dient u op te heffen voordat het bestand gebruikt kan worden.
 • Het resultaat is dat er melding gemaakt wordt van een UGPC namelijk die van Juliana van Oranje Nassau. Vervolgens wordt vastgesteld dat het dossier-bestand voor haar al bestaat evenals de map voor de beeldbestanden. Dat klopt want die stonden er al.
 • Met EXIT verlaten we het CMD-vensters en komen we weer in het PRO-GEN hoofdmenu.

Bovenstaande twee procedures, het aanmaken van UGPC en het aanmaken van HTM-bestanden en mappen, waarbij we alle records selecteren levert het gewenste resultaat op. U kunt dat zelf met de verkenner nagaan.

Het model-bestand DOSSIER.HTM ziet er als volgt uit

<html>
<head>
  <title>[UGPC]</title>

  <link rel="stylesheet" href="../fam/fam-main.css" type="text/css" media="all">
  <link rel="stylesheet" href="../fam/fam-scrn.css" type="text/css" media="screen">
  <link rel="stylesheet" href="../fam/fam-prn.css" type="text/css" media="print">
</head>

<body class="cssmain">

  <h1 align="center">[UGPC]</h1>

</body>
</html>

Op regels 2 en 12 ziet u de tekst [UGPC] staan. Het programmaatje vult voor die tekst de daadwerkelijke UGPC in. De eerste instantie zorgt dat je titelnaam van het HTML-venster de UGPC zal dragen en de tweede brengt de UGPC als kopje in beeld. U kunt dit nagaan door een van de gemaakte HTM-bestanden te openen.

Let er op dat in HTML-uitvoer, zoals een parenteel, alleen een map zichtbaar wordt gemaakt wanneer voor de betreffende persoon in het UGPC weergeven veld van een Ja is voorzien.

Tenslotte

Met de vier blogs gaan we nu verder aan de gang. Het kan zijn dat we hier of daar nog wat veranderen om het werken met pasfoto’s en dossierbestanden te vereenvoudigen. Dit zal worden aangegeven met wijzigingsberichten als het grote veranderingen betreft; kleine verandering kunt u natrekken door de datum van opmaak te raadplegen.

Ter overweging is wel wat van al de archiefstukken die men in de loop van de tijd verzameld heeft eigenlijk openbaar gemaakt kan worden. Zolang we de mogelijkheid om foto’s en ander beeldmateriaal alleen op onze eigen computer beschikbaar stellen is er niets aan de hand. Maar op het moment dat we het op het wereldwijde web plaatsen wordt het wat anders: aan sommige stukken is een auteurs- of kopieerrecht verbonden. Er is natuurlijk de mogelijkheid om de toegang tot sommige stukken met een wachtwoord te beveiligen. Daar komen we later wel weer op terug.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *