Gerard’s vader

Gerard Koper werd door zijn vader Hendrikus Antonius (Hendrik) Koper erkend als zoon op 19 maart 1868. Maar Hendrik trouwde zijn moeder, Hillegonda Smit, niet en zij bleef dus ongehuwd achter.  Maar niet voor zo heel lang, want 3 jaar na Gerard’s geboorte trouwt ze met Dirk Jan van Amerom, stuurman bij de marine. Aan het eind van dat jaar wordt Hendrik eervol bij de mariniers ontslagen, gepensioneerd met een toelage van 150 gulden per maand. Gerard is dan drie jaar oud en zou veel met zijn vader hebben kunnen optrekken. Maar niet zo heel lang want vijf jaar later, op 12 maart 1877, overlijdt hij op 48-jarige leeftijd in het militair hospitaal van den Helder. Zowel zijn ontslag op 43-jarige leeftijd als zijn overlijden 5 jaar later doen vermoeden dat Hendrik niet (meer) zo gezond was.

Marine Hospitaal te den Helder. Afkomstig van NIMH.

Hendrik is het jongste kind van Johannes (Jan) Koper en Anna Dorothea T(h)e(e)(h)pe. Het echtpaar is in Amsterdam getrouwd en kort daarna naar de Slakade 496 te Oud Kralingen (Rotterdam) vertrokken waar Jan zich eerst als zeilmakersknecht en later als zeilmaker kon vestigen. Jan Koper stamt af van de uitgebreide Ko(o)per-familie uit Zandvoort. Meer daarover is te vinden in de stamboom die is opgesteld door Marieke Cooper (op het moment van schrijven is de informatie in die tak van de familie nog niet volledig bijgewerkt).

De nog niet gedempte Slaakkade (Slakade) vanaf het Oostplein (1890). In de verte oliemolen Maria aan de Vlietkade. Afkomstig van Stadsarchief Rotterdam.

Het is vrijwel zeker dat er nog levende verwanten zijn van Hendrik en dus van Gerard Koper. Echter, uit niets blijkt een sterke familieband. Bij zijn overlijden worden zijn naam en beroep enigszins verkeerd weergegeven en blijkt er geen bekendheid met de familie: het overlijden van de ouders is daar niet bekend.  Hendrik treedt op 17 jarige leeftijd in dienst van de marine en begint zijn loopbaan als leerling tamboer. Vervolgens doorloopt hij als marinier de rangen tot sergeant tweede chevron en wordt onder andere uitgezonden naar West-Indië.

Aanval onder leiding van kolonel De Brabant op een kampong tijdens de vijfde expeditie naar Bali (1868). Afkomstig van Wikipedia.

Hij verblijft rond 1862 aan boord van de Zeeland dat als marineschip ongetwijfeld vaak den Helder aandeed. Het is niet onmogelijk dat Hillegonda’s dochter, Elizabeth Christina (juni – november 1862) ook is verwekt door Hendrik. Vanaf 1863 verblijft Hendrik op het wachtschip Willemsoord in den Helder. In 1868 gaat hij weer naar Oost Indië om vervolgens vanaf de van Speijk deel te nemen aan de expeditie op Bali in 1868. Daarna heeft hij tot aan zijn pensioen in West Indië gediend.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *