Anton, Gerard’s halfbroer

Uit het huwelijk van Hillegonda Smit, de moeder van Gerard, met Dirk Jan van Amerom op 31 augustus 1871 te den Helder wordt op 2 december 1873 een kind geboren, Hendrik Cornelis Antonius (Anton) van Amerom. Gerard is dan 5 jaar oud. Zij woont dan nog bij haar ouders aan de huidige  Weststraat 91 (wijk L nummer 91) te Nieuwediep, nu een wijk van den Helder. Als Gerard’s vader Hendrik drie jaar later, in 1877, overlijdt vertrekt het gezin een jaar later, in 1878, naar de Haarlemmerstraat 89 in Amsterdam waar Hillegonda zich vestigt als naaister.

Haarlemmerstraat 79 (ged.) – 89 (ged.). Afkomstig uit Beeldbank Stadsarchief Amsterdam.

Met Dirk Jan van Amerom gaat het dan niet zo goed tijdens zijn verblijf in Soerabaja. Begin 1879 wordt hij voor diefstal veroordeeld tot enkele maanden celstraf. Kort na zijn vrijlating, op 1 juni 1879, neemt hij onbetaald verlof op voor onbepaalde tijd. Sindsdien is hij spoorloos. Op navraag van Hillegonda, ten laatste in december 1880, kan alleen maar bericht worden dat zijn verblijfplaats onbekend is. Er zijn mij ook op dit moment nog geen nadere gegevens omtrent Dirk Jan bekend.

Afkomstig uit Beeldbank Stadsarchief Amsterdam.

Een paar jaar later, op 4 januari 1884, overlijdt Hillegonda. Gerard is inmiddels in opleiding bij de marine gegaan. Anton wordt opgenomen door de oudste zus van Hillegonda die getrouwd is met Alessandro Fiorani en in feite vlakbij in de Haarlemmerstraat woont, op nummer 82. In 1887 verhuisd hij naar een andere zus, Stijntje, van Hillegonda, die met Sijbrand Kamsma is getrouwd. Sijbrand was aanvankelijk met Rosalie Smit, ook een zus, getrouwd maar die overleed in 1878. Als Anton bijna 15 jaar oud is wordt hij aangenomen bij het Matrozen Instituut van de Koninklijke Nederlandsche Zeil- en Roeivereeniging aan het Oosterdok te Amsterdam om daar voor de burgervaart te worden opgeleid. Het instituut was ondergebracht in de brik de Zeehond (later de Pollux).

De als ziekenzaal ingerichte zolder van het Amsterdamse Binnengasthuis ca. 1880. Afkomstig van Beeldbank Stadsarchief Amsterdam.

Het gaat ook niet zo heel goed met Anton want in 1890 wordt hij tot tweemaal toe verpleegd op de mannen syfilis afdeling van het Binnengasthuis.  In 1892 wordt hij formeel ontslagen van dienstplicht als enig overlevende zoon van de familie. In oktober 1897 wordt hij formeel ontslagen uit het Matrozen Instituut. Of hij dan nog leeft is niet duidelijk. Er zijn tot nu toe geen verdere levenstekens van Anton vernomen. In feite is zijn laatste ontslag op 5 juli 1890 uit het Binnengasthuis van Amsterdam zijn laatste levensteken.

Haagse Schouw bij Leiden (C.H. van Amerom 1804 – 1874). Afkomstig uit Stedelijk Museum Arnhem.

Over de stamboom van Amerom is veel bekend, zij is in 1979 opgesteld en een kopie wordt bewaard in het Centraal Bureau voor Genealogie . Dirk Jan is het vijfde kind van Cornelis Hendrik van Amerom die met zijn nicht Cornelia Hendrika van Amerom is getrouwd. Cornelis Hendrik vestigde zich als kunstschilder in Leiden en is onder andere tekenleraar van prins Willem van Oranje (1840 – 1879), de zoon van koning Willem III en koningin Sophie. Meer informatie is te vinden in het boekje Portret van twee negentiende-eeuwse meesters – Leven en werk van Hendrik Jan en Cornelis Hendrik van Amerom door J.C. van Heijningen-de Zoete en H.W.J. van Amerom. Delftse Uitgevers Maatschappij B.V. 1987 (ISBN 978-9065620897) .

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *