Een brief uit Florida

Zo’n tien jaar geleden ontving ik een brief uit Florida (USA) van een mij tot dan toe onbekende dame met de naam Judy Hathaway. Zij meldde op zoek te zijn naar verwanten van haar grootvader Gerhardt Koper die op 15 maart 1868 in den Helder (Nieuwediep) was geboren. Hij had aan zijn kinderen veel spannende avonturen verteld die hij later aan haar moeder had gedicteerd. Zij wilde informatie omtrent haar grootvader verzamelen om die uitgeschreven avonturen samen te brengen in een boek. (Dat boek heeft ze inmiddels geschreven en is te koop via diverse boekhuizen.)

In heel Noord-Holland komen families Koper voor met concentraties in Zandvoort, de Zaanstreek, Heemskerk . Bovendien had ik ook in de genealogie van “mijn” familie Koper een aantal leden die in den Helder hadden gewoond. De voornaam Gerard was vrij ongewoon voor alle Koper-families die ik ken. Als die naam voorkomt, dan als vernoeming  van de familie van de moeder. Vaak wordt die vernoeming niet doorgegeven. De vraag intrigeerde me, dus besloot ik naar het provinciale archief in Noord Holland te gaan om daar in de doopboeken te zoeken naar Gerardt Koper.

Het provinciale archief was toen nog gehuisvest aan de Kleine Houtweg in Haarlem. Althans, dat dacht ik. Eenmaal daar aangekomen werd ik verwezen naar het gemeentelijk archief waar ik ook alle ter inzage beschikbare informatie uit het provinciale archief zou vinden. Ik moest dus naar de Jansstraat in Haarlem. Daar aangekomen kon ik de doopboeken van den Helder niet vinden en wendde mij dus naar de balie voor hulp. Ik kreeg te horen dat die nog niet verhuisd waren maar dat mijn vraag doorgestuurd zou worden en men een kopie van de doopakte zou maken. Het zou een half uurtje duren. Voor dat het halve uur voorbij was werd ik bij de balie geroepen. Er was iets vreemds aan de hand en ik moest maar even naar het provinciaal archief aan de Kleine Houtweg komen om het zelf waar te nemen.

Ik had nog geen flauw idee van wat me te wachten stond toen ik na een stevige wandeling door het centrum van Haarlem weer terug was in het provinciaal archief van Noord Holland. Daar wachtte mij een beambte met het doopboek van de gemeente den Helder. Er waren twee registraties. Op de geboortedatum van Gerard (zonder t) Koper werd hij inderdaad aangegeven als geboren uit Hillegonda Smit met onbekende vader; akte 169. De vader van deze ongehuwde moeder heette Gerard Smit en het is dus haar vader waarnaar het kind vernoemd is. In de kantlijn van de akte staat echter dat op 30 maart van datzelfde jaar, bij akte 198, erkend is door Hendrikus Antonius Koper, sergeant bij het korps Mariniers te den Helder. Er is geen sprake van een huwelijk van Hillegonda met Hendrikus dus deze erkenning betekent hoogstens dat Hendrikus zich verplicht tot het onderhoud van het kind in ieder geval zolang het minderjarig is.

Inmiddels was het al behoorlijk laat geworden, dus nadat ik de benodigde kopieën had gemaakt ben ik weer huiswaarts gekeerd. De informatie over de geboorte van Gerard Koper was al behoorlijk spectaculair, genoeg om te melden aan Judy Hathaway. De informatie uit haar brief over de geboortedatum en plaats klopte. Dat zijn vader een zeeman is geweest valt nog te bezien. Mariniers doen dienst op de grens van water en land. Het is goed mogelijk dat deze Hendrikus Antonius nooit serieuze vaarten heeft gemaakt. En of hij kapitein is geweest, zoals Gerard beweerde, is dan helemaal maar de vraag. De naam van de moeder van Gerard wordt in de brief niet genoemd, maar zijn vader en oudere broer zouden gestorven zijn aan boord van de Hildagonda. De naam van die boot lijkt wel erg veel op die van zijn eigen moeder!

Nu de naam van de vader bekend is ben ik er zeker van dat er nog levende verwanten zijn in Nederland. Maar wie die verwanten zijn is niet duidelijk, Hendrikus Antonius komt niet voor in mijn archief en voor zover ik snel kon nagaan ook niet elders. Meer archiefwerk is hiervoor nodig. Na deze bevindingen begonnen veel vragen naar boven te komen. Ook van Judy. De zoektocht naar Gerard Koper en zijn verwanten was begonnen.

Een gedachte over “Een brief uit Florida”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *