Het Matrozen- Instituut van de Koninklijke Nederlandsche Zeil- & Roei-Vereeniging

Eerder verschenen in het 107e nummer (augustus 2017) van Amstelland, tijdschrift van de Nederlandse Genealogische Vereniging Afdeling Amsterdam e.o.

Mijn zoektocht naar de verblijfplaatsen van Gerard Koper (1858-1942) was vastgelopen en daarom probeerde ik via zijn halfbroer, Hendrik Cornelis Antonius (Anton) van Amerom (1873-?), verder te komen.

De vader van Anton, Dirk Jan, was de tweede zoon van de Leidse schilder Cornelis Hendrik van Amerom die als stuurman bij de marine eigenlijk nauwelijks in den lande was.
Niettemin zag hij kans bij een bezoek aan den Helder met Gerard’s moeder, Hillegonda Smit een kind te verwekken en vervolgens met haar te trouwen. Bij de geboorte van Anton was hij al niet meer aanwezig. Anton verloor zijn moeder al op zijn tiende en werd daarna door de familie in Amsterdam opgenomen.

Op zijn veertiende werd hij aangenomen bij het Matrozeninstituut te Amsterdam. Doel van dit instituut was: het opleiden van jonge mensen tot matroos voor de koopvaardijschepen.

Staat opgenomen en/of Afgemonsterden, Aangemonsterde en/of Ontslagen Kweekelingen Matrozen Instituut 1893’

Afgezien van een melding van 16 december 1892 dat Anton was vrijgesteld van dienstplicht kon ik lange tijd over Anton ook niets meer vinden. Totdat iemand mij er op wees, dat het Stadsarchief van Amsterdam ook de “Staat van opgenomen en/of afgemonsterde,
aangemonsterde en/of ontslagen kweekelingen” digitaal  beschikbaar had. (Zie illustratie)

Daar kwam ik Anton weer tegen en ik kon hem volgen vanaf zijn aanmelding, via zijn stages bij diverse binnenschepen, totdat hij voor het laatst weer aangemeld werd tegen het einde van het jaar 1892. Echter, bij de vergadering van 23 februari 1893 van het schoolbestuur wordt hij aangemerkt als deserteur. Oktober 1897 wordt hij formeel uitgeschreven, hij wordt kennelijk niet meer verwacht.

Door dit onderzoek weet ik nu, dat Anton deserteert rond februari 1893, zijn halfbroer Gerard eind augustus 1893 hetzelfde doet en dat de vader van Anton, Dirk Jan van Amerom, begin november 1893 van Antwerpen naar Rotterdam vertrekt om vervolgens
maart 1894 weer terug te zijn. Dirk-Jan overlijdt spoedig hierna. Gerard duikt twee jaar later op in Amerika. En van Anton: geen spoor.

Bronnen:
Portret van twee negentiende-eeuwse meesters – Leven en werk van Hendrik Jan en Cornelis Hendrik van Amerom, J.C. van Heijningen-de Zoete & H.W.J. van Amerom. Delftse Uitgevers Maatschappij B.V. 1987 (ISBN 978-9065620897)
https://archief.amsterdam/inventarissen/overzicht/30284.nl.html

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *