Anton, Gerard’s halfbroer (2)

Na wat meer speurwerk komt zowel met betrekking tot Anton, Gerard’s halfbroer, als tot Dirk Jan, de vader van Anton, veel tevoorschijn. Het valt overigens wel op dat Anton’s opa, Cornelis Hendrik van Amerom, wel schrijft over het huwelijk van zijn vader Dirk Jan met Hillegonda Smit, maar niets over de geboorte van Anton. Cornelis Hendrik overlijdt pas een jaar na Anton’s geboorte maar kennelijk schrijft hij vanaf 1872 niet meer in zijn memorieboekje. Wat ook opvalt is dat er geen portrettekeningen van Cornelis Hendrik’s kinderen of kleinkinderen zijn opgenomen in zijn oevrelijst (zoals in bovenstaand boekje beschreven). Wel heeft hij veel schoolkinderen geportretteerd dus het zou logisch zijn als ook zijn eigen kinderen die eer te beurt viel.

C.H. van Amerom door B.L. Hendriks (1870, museum Arnhem)

Uit het archief van het Matrozeninstituut te Amsterdam komt naar voren dat Anton een aantal maal tewerkgesteld wordt op binnenschepen. Ten laatste op 4 mei 1891 gaat hij werken op de Catharina voor een gage van 12 gulden. In december 1892 is hij terug op het Matrozeninstituut maar dan wordt hij op 23 februari 1893 als deserteur aangemerkt. In die tijd is Gerard aan boord van het wachtschip Nautilus te Hellevoetsluis. Hij deserteert op 17 augustus 1893, een half jaar na Anton, na beschuldigd te zijn van diefstal van levensmiddelen.

Rond diezelfde tijd, op 12 juni 1893, bevestigt Dirk Jan van Amerom zijn Nederlanderschap. Hij blijkt dan in Antwerpen te wonen samen met zijn broers Gustaaf Adolf en Herman Gijsbert. Bij nadere beschouwing van het bevolkingsregister van Antwerpen blijkt een groot deel van de broers en zussen van Dirk Jan na het overlijden van hun vader naar Antwerpen getrokken te zijn. In Leiden is het net als in de rest van Nederland redelijk slecht toeven, veel crisis en armoe, terwijl het in Antwerpen steeds beter gaat doordat er diamanten komen uit nieuwe mijnen in Afrika. Er ontwikkelt zich een uitgebreide diamantindustrie die de stad tot grote welvaart brengt. Uit die tijd stamt ook de joodse bevolkingsaanwas in Antwerpen. Maar ook vestigen er zich veel Nederlanders, waaronder dus de familie van Amerom. Sommigen vestigen zich daar voor altijd, zoals de familie van Matthijs Ontrop en Hendrika Cornelia van Amerom. Hun zoon Lodewijk Ontrop groeit op tot bekend componist en dirigent en de oudere dochter Mathilde als harpiste en schrijfster. Anderen verblijven er maar kort zoals Cornelia Justina van Amerom die daarna weer terug gaat naar Leiden en in den Haag overlijdt.

Jordaenskaai bij het Steen te Antwerpen.

Dirk Jan komt op 7 juli 1884 naar Antwerpen. Hij meldt alles netjes bij de politie, waarschijnlijk om zijn marine-pensioen veilig te stellen. Eerst woont hij zelfstandig op de Lange Dijkstraat 73 maar op 20 november 1889 trekt hij in bij zijn zus Hendrika Cornelia van Amerom die met Matthijs Ontrop is getrouwd en die dan op de Jordaenskaai 20, langs de Schelde, wonen. Op 27 oktober 1993 vertrekt hij weer naar Rotterdam maar spoedig daarna, op 12 maart 1894, is hij weer terug. Hij woont kort op de Oostenrijkstraat 50 en vervolgens op Brederoseweg 293. Volgens het bevolkingsregister zou hij overlijden op 10 januari 1896 in Schoten.

Volgens het politierapport verbleef Dirk Jan van Amerom op Noordsingel 140 te Rotterdam, bij de heer van der Mast. Volgens het telefoonboek uit die tijd was GC van der Mast uitgever. De stand van zaken in het jaar 1893 is nu: 23 februari deserteert Anton van het Matrozeninstituut in Amsterdam, Gerard deserteert op 17 augustus van de Nautilus in Hellevoetsluis en op 27 oktober vertrekt Dirk Jan naar Rotterdam. Is dit toeval of niet?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *