Genealogische informatie op webstek voorzien van Archiefstukken (2)

In de laatste blog werd er op geduid dat het aanmaken van UGPC’s en bijbehorende mappen en HTML-bestanden nog al een gedoe zou worden als dat allemaal met de hand zou moeten gebeuren. Hier worden twee hulpprogrammaatjes beschreven waarmee deze taken geautomatiseerd kunnen worden.

UGPC’s aanmaken

Het eerste programmaatje is van Wim Nelis. en kan hier van de PGGG-webstek opgehaald worden; daarvoor dient u natuurlijk wel aan te loggen.

De installatie verloopt volgens de volgende stappen:

 • Haal de toepassing op van de PGGG-webstek, hiervoor moet je wel jezelf aanmelden met gebruikersnaam en wachtwoord. Het bestand heet UGPC14.LZH en aan de rechterkant staat de knop Download waar je op klikt.
 • Er verschijnt nu een nieuw venstertje met de keuzemogelijkheid om het bestand op te slaan. Het moet worden geplaatst in de SUPP map van PRO-GEN. Voor de standaard-uitvoering van het programma is het volledige pad C:\PG35\SUPP. Ik heb PRO-GEN geïnstalleerd in mijn gebruikersruimte en dan is de naam van het pad C:\Users\Owner\Documents\PG35-HTML\SUPP.
 • Vervolgens start je het PRO-GEN programma op de gebruikelijke manier, bijvoorbeeld door op het icoontje te klikken dat op het bureaublad staat. Na het beginscherm vraagt het programma of de nieuwe toepassing geïnstalleerd moet worden en na een bevestiging gebeurt dat.

Hiermee is de installatie compleet. Nu het gebruik er van. De handleiding die op het moment van schrijven bij deze toepassing op de PGGG-webstek staat blijkt maar ten dele correct te zijn. Joanne Meulenbelt wist hoe het wel moest:

 • We gaan er van uit dat het geschikte gegevensbestand in PRO-GEN actief is.
 • Vanuit het hoofdmenu van PRO-GEN kies je Wijzigen gegevens personen.
 • Gebruik nu eventueel de selectiemogelijkheden om een deel van het totale bestand de UGPC te maken. Als u alles wilt selecteren, tik dan L in en kies vervolgens alle records.
 • Tik vervolgens <Alt> + <F1> in.
 • Kies nu UGPC: Genereer unieke genealogische code.
 • Er komt een nieuw venster tevoorschijn dat er ongeveer uit ziet als hieronder
 • Vervolgens vullen we bij PRO-GEN-bestand de volledige bestandsnaam van het FOTOVBLD-bestand in waar we ook bij de vorige blog aan werkten.
 • Bij Veld voor UGPC kiezen we UGPC.
 • Als een geschikt PRO-GEN-bestand is gevonden meldt het programma het aantal daarin gevonden personen en het aantal personen dat daaruit is geselecteerd.
 • Om te zien of we met het goede bestand van doen hebben kunnen we nu de radioknop met de naam Controleer UGPC aanklikken.
 • Als het goed is wordt er een gevonden, namelijk die voor Juliana van Oranje Nassau die we de vorige keer al met de hand maakten.
 • Om nu voor alle geselecteerde personen een UGPC aan te maken klikken we de radioknop met de naam Creeer UGPC aan.
 • Het programma toont nu het aantal gemaakte UGPC’s en eventuele meldingen van dubbele UGPC’s.
 • Tenslotte klikken we op Afsluiten en keren terug naar het PRO-GEN hoofdscherm.

Na deze actie zijn voor alle mogelijke personen het UGPC-veld ingevuld. Er zal nog geen mapje vertoond worden bij de HTML-uitvoer, want het bijbehorende veld UGPC weergeven is niet voorzien van een J.

Dossier-bestand en map aanmaken

Om automatisch van alle personen met een ingevuld UGPC-veld een model HTML-bestand met bijbehorend mapje aan te maken heb ik een klein programmaatje gemaakt. Het is nog in een experimentele fase en er kan dus er kan nog wat aan veranderen. De laatste versie is hier beschikbaar. Er is geen versienummer; in plaats daarvan geldt de aanmaakdatum 18-11-2019. Het betreft een ZIP-bestand dat u kan openen. Daarin ziet u één bestand, mhd.exe en een map TEXT waarin het bestand DOSSIER.HTM staat. U extraheert vervolgens de bestanden in de PRO-GEN map zodat het later snel is terug te vinden; voor de standaard-uitvoering van het programma is het volledige pad C:\PG35\. Ik heb PRO-GEN geïnstalleerd in mijn gebruikersruimte en dan is de naam van het pad C:\Users\Owner\Documents\PG35-HTML\.

Om met het programmaatje te kunnen werken maken we eerst een lijst van alle UGPC-velden:

 • We gaan er van uit dat het geschikte gegevensbestand in PRO-GEN actief is.
 • Vanuit het hoofdmenu van PRO-GEN kies je Uitvoer gegevens personen.
 • Gebruik nu eventueel de selectiemogelijkheden om een deel van het totale bestand de UGPC te maken. Als u alles wilt selecteren, tik dan L in en kies vervolgens alle records.
 • Er komt een PRO-GEN-venster tevoorschijn.
 • Kies nu bij Soort uitvoer voor Lijstuitvoer,
 • bij Lijstdefinitie voor UGPC en
 • bij Nummering voor Recordnummers.
 • Na akkoord laten we het bestand op schijf aanmaken en kiezen voor ~\TEXT\UITVOER.HTM (~ slaat weer op de PG-map).
 • De rest wijst zichzelf.

Als u de lijst laat weergeven ziet u iets als hieronder is weergegeven. Hier is ter illustratie alleen het veld voor Juliana van Oranje Nassau ingevuld. Na de hierboven beschreven bewerking verschijnen natuurlijk meer ingevulde UGPC-velden.

Om de HTML-bestanden en mappen aan te maken gaan we als volgt te werk:

 • Vanuit het hoofdmenu van PRO-GEN kies je DOS programma opstarten en vervolgens CMD opstarten.
 • Er verschijnt nu een blauw scherm als hierboven weergegeven waarin we eerst naar de PRO-GEN-map gaan met cd C:\PG35 als u een standaard installatie heeft (als u een ander pad heeft gekozen tikt u dat in, zie voorbeeld hierboven).
 • Vervolgens tikken we de volgende opdracht in mhd TEXT\UITVOER.HTM TEXT\DOSSIER.HTM TEXT\DOSSIERS\ TEXT\IMAGES\. Het is een beetje onhandig lang en kan beter maar voorlopig doen we het hier maar mee. Een uitleg is op zijn plaats: mhd is het programmaatje om aan de hand van de hiervoor gemaakte lijstuitvoer TEXT\UITVOER.HTM een model HTML-bestand te maken in de map TEXT\DOSSIERS\ en een map voor beeldbestanden te maken in TEXT\IMAGES\ . Let goed op dat u alle backslash-karakters intikt! Omdat dit nogal wat mogelijkheden tot fouten geeft is er ook een opdracht-bestand, mhd.bat gemaakt. In plaats van bovenstaande regel kunt u ook intikken @mhd.bat.
 • Het is niet onmogelijk, dat uw virus-scanner het programma mhd blokkeert. De blokkade dient u op te heffen voordat het bestand gebruikt kan worden.
 • Het resultaat is dat er melding gemaakt wordt van een UGPC namelijk die van Juliana van Oranje Nassau. Vervolgens wordt vastgesteld dat het dossier-bestand voor haar al bestaat evenals de map voor de beeldbestanden. Dat klopt want die stonden er al.
 • Met EXIT verlaten we het CMD-vensters en komen we weer in het PRO-GEN hoofdmenu.

Bovenstaande twee procedures, het aanmaken van UGPC en het aanmaken van HTM-bestanden en mappen, waarbij we alle records selecteren levert het gewenste resultaat op. U kunt dat zelf met de verkenner nagaan.

Het model-bestand DOSSIER.HTM ziet er als volgt uit

<html>
<head>
  <title>[UGPC]</title>

  <link rel="stylesheet" href="../fam/fam-main.css" type="text/css" media="all">
  <link rel="stylesheet" href="../fam/fam-scrn.css" type="text/css" media="screen">
  <link rel="stylesheet" href="../fam/fam-prn.css" type="text/css" media="print">
</head>

<body class="cssmain">

  <h1 align="center">[UGPC]</h1>

</body>
</html>

Op regels 2 en 12 ziet u de tekst [UGPC] staan. Het programmaatje vult voor die tekst de daadwerkelijke UGPC in. De eerste instantie zorgt dat je titelnaam van het HTML-venster de UGPC zal dragen en de tweede brengt de UGPC als kopje in beeld. U kunt dit nagaan door een van de gemaakte HTM-bestanden te openen.

Let er op dat in HTML-uitvoer, zoals een parenteel, alleen een map zichtbaar wordt gemaakt wanneer voor de betreffende persoon in het UGPC weergeven veld van een Ja is voorzien.

Tenslotte

Met de vier blogs gaan we nu verder aan de gang. Het kan zijn dat we hier of daar nog wat veranderen om het werken met pasfoto’s en dossierbestanden te vereenvoudigen. Dit zal worden aangegeven met wijzigingsberichten als het grote veranderingen betreft; kleine verandering kunt u natrekken door de datum van opmaak te raadplegen.

Ter overweging is wel wat van al de archiefstukken die men in de loop van de tijd verzameld heeft eigenlijk openbaar gemaakt kan worden. Zolang we de mogelijkheid om foto’s en ander beeldmateriaal alleen op onze eigen computer beschikbaar stellen is er niets aan de hand. Maar op het moment dat we het op het wereldwijde web plaatsen wordt het wat anders: aan sommige stukken is een auteurs- of kopieerrecht verbonden. Er is natuurlijk de mogelijkheid om de toegang tot sommige stukken met een wachtwoord te beveiligen. Daar komen we later wel weer op terug.

Genealogische informatie op webstek voorzien van Archiefstukken

De eerste blog in deze serie ging over het installeren van de FOTO-toepassing voor PRO-GEN en het controleren van de goede werking. De tweede blog handelt over het koppelen van pasfoto’s aan personen voor de presentatie op het internet, met HTML. Deze blog borduurt verder en vertelt hoe archiefstukken zijn te koppelen. In de demonstratie hebben we al gezien dat het effect van de koppeling een map-symbooltje achter de gegevens van de betreffende persoon.

Om te laten zien hoe een en ander in zijn werk gaan, stel ik voor dat we uitgaan van de situatie die in de vorige blog is beschreven: het met de installatie meegeleverde VOORBLD-bestand is geschikt gemaakt voor de FOTO-toepassing. Of er wel of geen pasfoto-bestanden aan personen zijn gekoppeld doet voor wat volgt niet ter zake.

Organiseren archiefstukken

De hoeveelheid archiefmateriaal, op papier of digitaal, die je in de loop van de tijd hebt verzameld loopt behoorlijk op. De naamgeving van de elektronische documenten is vaak niet logisch geordend. Het maken van een HTML gebaseerde ordening eigenlijk heel erg gewenst is: nu kan je alles een keer netjes organiseren … maar dan liefst per persoon. En daar komt het nut van die UGPC naar voren, die maakt het mogelijk – althans voor veruit de meeste personen – unieke individuele mappen te maken.

Zoals eerder gezien verwacht de FOTO-toepassing de pasfoto-bestanden in de map ~\TEXT\IMAGES. Per persoon kunnen we hierin een mapje maken met de UGPC als naam. Voor Juliana van Oranje Nassau is die map-naam 19090430jo. Hierin kunnen we dan alle archiefstukken met betrekking tot die persoon plaatsen. Zo kunnen we het bestand JULIANA.JPG daarin zetten en ook het bestand JULIANA.MPG van het filmpje uit de map ~\NL\DATA.

Om de pasfoto direct te kunnen zien moeten we de naam bij de persoonsgegevens veranderen zodat de map-naam er in voor komt, zie de schermafdruk hierboven: bij Naam is nu ingevuld 19090340jo\juliana.jpg.

Verder zetten we bij UGPC weer 19090430jo en bij UGPC weergeven een j van ja. Dat betekent dat als we HTML-uitvoer van bijvoorbeeld de parenteel van Juliana maken er een map-icoontje achter haar naam komt te staan en dat als je daarop klikt zal worden geprobeerd het bestand 10900430jo.htm te openen uit de map ~\TEXT\DOSSIERS. Dan kunnen we maar beter zorgen dat er wat staat!

Nu was dat bestand voor Juliana, 19090430jo.htm, er al doordat we eerder voor de demonstratie FOTOVBLD.LZH in PROGEN hebben gebracht. Daar hebben we de naam veranderd van 19090430.htm naar 19090430jo.htm maar als dat nog niet gebeurd doen we dat nu maar. Hieronder is het dossierbestand afgebeeld met een drietal veranderingen (hiervoor kunt u het kladblok-programma gebruiken dat bij MS-Windows hoort):

<html>
<head>
  <title>19090430jo - Juliana van Oranje Nassau</title>

  <link rel="stylesheet" href="../fam/fam-main.css" type="text/css" media="all">
  <link rel="stylesheet" href="../fam/fam-scrn.css" type="text/css" media="screen">
  <link rel="stylesheet" href="../fam/fam-prn.css" type="text/css" media="print">
</head>

<body class="cssmain">

  <h1 align="center">Koningin Juliana<br> 1909-2004</h1>

  <ul>
    <li><a href="../images/19090430jo/juliana.jpg">Foto Koningin Juliana</a></li>
  </ul>
  <ul>
    <li><a href="../images/19090430jo/juliana.mpg">Filmje abdicatie Koningin Wilhelmina</a></li>
  </ul>

</body>
</html>

 • Regel 3: Het <title> ... </title> blok is veranderd. Dit betreft de tekst die in de browser als titel van het venster wordt weergegeven. Ervaring leert dat het handig is om daar de UGPC in te zetten en verder een naam die duidelijk maakt over wie het gaat.
 • Regel 15 en 18: de naam van de map, de UGPC, is opgenomen in het pad voor de foto en voor het filmpje.

Met die, relatief eenvoudige, wijzigingen is het archiefbestand voor Juliana te gebruiken voor de nieuwe ordening van de archiefstukken. Het resultaat staat hieronder voor de Firefox browser, let op de titel in het tabblad van het venster.

Het maken of veranderen van de HTML-bestanden kan eenvoudig met Notepad (ook wel Kladblok) uitgevoerd worden. Het gebruik er van wijst zichzelf.

Overweging

Het wordt nogal een gedoe om voor alle in een PRO-GEN-bestand aanwezige personen de UPGC’s en HTML-bestanden te maken. Het zou handiger zijn als – althans een deel er van – automatisch zou kunnen verlopen. Deze mogelijkheden zijn er en komen in de volgende blog aan de orde.

Genealogische informatie op webstek voorzien van (pas)foto’s

In de vorige blog is beschreven hoe de FOTO-toepassing kan worden geïnstalleerd in PRO-GEN en hoe je de installatie kunt controleren. Hier een beschrijving van mijn ervaringen om het werkbaar te maken. Hierbij volg ik een beetje de beschrijving die staat op bladzijden 7-10 van de nieuwsbrief van de PRO-GENgebruikersgroep Limburg van 25 september 2008, jaargang 15 nummer 4.

Voorbereiding

We gaan er van uit dat het bestand FOTOVBLD.LZH is opgehaald van de PGGG-webstek en is ingevoerd in PRO-GEN zoals in de vorige blog beschreven is. Dat betekent in het bijzonder dat er beeldbestanden staan in de map ~\TEXT\IMAGES ( de ~ (tilde) staat voor de map waarin PRO-GEN is geïnstalleerd, standaard is dat C:\PG35 ). Je kan dat zelf controleren door de betreffende map te openen. Er zouden dan vier beeldbestanden tevoorschijn moeten komen: JULIANA.JPG, MAN.JPG, VROUW.JPG en WILLEMIN.JPG.

We verwijderen het PRO-GEN bestand FOTOVBLD door de volgende serie instructies:

 • Vanaf het hoofdmenu Instellingen wijzigen,
 • PRO-GEN bestand wissen,
 • kies nu het bestand FOTOVBLD
 • en bevestig vervolgens tot tweemaal toe uw keuze.
 • Keer daarna terug naar het hoofdmenu.

Bestaand bestand geschikt maken

De meeste PRO-GEN-bestanden zullen niet gemaakt zijn met de FOTO-toepassing in gedachten. Dat komt later pas. Om die situatie te oefenen kunnen we natuurlijk het VOORBLD-bestand dat met de installatie van PRO-GEN meekomt gebruiken. Dat dat bestand ook ten grondslag lag aan het voorbeeld van Joanne Meulenbelt, zoals in de vorige blog gebruikt is, zal niemand echt verrassen.

Met de volgende serie instructies wordt een bestaand bestand, hier VOORBLD, geschikt gemaakt voor de FOTO-toepassing:

 • Vanuit het hoofdmenu kiezen we PRO-GEN bestand kiezen
 • we nemen VOORBLD.
 • Vervolgens kiezen we vanuit het hoofdmenu PRO-GEN hulpprogramma's
 • en kiezen voor Export.
 • Uit de vele mogelijkheden die ons geboden worden kiezen we de bovenste, PRO-GEN export.
 • Nu wordt de totaallijst van personen in het bestand getoond en kunnen we een selectie maken. Dat kunnen we beter hier niet doen en alle personen selecteren. Normaal gesproken zijn alle personen al geselecteerd maar om het zeker te weten kunnen we eerst de L van Selecteer en vervolgens de A van Alle records kiezen intikken. Tik vervolgens de terugloop toets (Enter/Return) in.
 • Hierna mogen we een nieuwe naam voor het bestand intikken, FOTOVBLD leek mij een goede dus dat doen we hier. Als omschrijving zou je “Oefenbestand” kunnen nemen.
 • Nu komt de belangrijkste stap, het kiezen van de opmaakdefinitie. Hier moeten we FOTO-F01 kiezen om de uitleg verder te kunnen vervolgen.
 • De laatste stappen zijn:
  • Oude recordnummers handhaven, dat beantwoorden we met Ja,
  • het koppelen van velden dat we doorstappen zonder veranderingen door Enter, F1 en nog eens F1 in te tikken.
  • De vraag of we echt door willen gaan met exporteren beantwoorden we ook met Ja
  • en vervolgens kiezen we het nieuwe bestand als actieve bestand.

Het is een beetje een gedoe maar dat is nu eenmaal de consequentie van menu-gestuurde programma’s met veel mogelijkheden. Het zou waarschijnlijk evenveel “muisklikken” zijn bij een programma op basis van vensters. Het hoofdscherm zou er nu als volgt uit moeten zien, let daarbij op de naam van het bestand, FOTOVBLD, en de opmaakdefinitie, FOTO-F01.

Er van uit gaande dat we het beeldmateriaal al klaar hebben staan, in ons geval overgenomen van de eerdere demonstratie, zijn we nu zover de pasfoto’s aan de persoonsgegevens (records) te koppelen.

Pasfoto-bestanden koppelen

In feite is dit het gemakkelijkste van de hele onderneming. We kiezen de persoon waarvan we een plaatje hebben, Juliana van Oranje Nassau, en vullen in het persoonsblad bij Foto de naam JULIANA.JPG in, zie boven.

De breedte en hoogte laten we buiten beschouwing, ze zullen waarschijnlijk in nieuwere versies verdwijnen. De pasfoto’s worden altijd met een breedte van 120 pixels weergegeven. Het beste kunt u dus zelf de pasfoto’s op die grootte maken, dat scheelt in de snelheid bij het opmaken van het scherm en het voorkomt dat de foto’s op ongewenste wijze vervormd worden.

Door nu een parenteel in html-vorm te maken, met de FOTO-definities zoals in de vorige blog is beschreven, kunt u zien dat de pasfoto van Juliana vertoont wordt … en niets anders. Om meer pasfoto’s te koppelen zult u de betreffende persoonsgegevens stuk voor stuk moeten aanpassen.

Overweging

Voor bestanden met de gegevens van veel personen wordt het al gauw een probleem om de pasfoto-bestanden unieke namen te geven. Om dat probleem het hoofd te kunnen bieden is de in de vorige blog beschreven Universele Genealogische PersoonsCode (UGPC) bedacht. Hoe nu daarmee om te gaan.

In de volgende blog zullen we het hebben over het koppelen van archiefbestanden aan persoonsgegevens. Daarbij wordt voor elke persoon een apart en uniek mapje gemaakt. Die pasfoto’s kunnen we dan beter ook in die mapjes plaatsen en vervolgens bij de naam van de foto de naam van de map betrekken. Zoals gezegd, hoe dat gaat volgt nog.

Genealogische informatie op webstek voorzien van foto’s en documenten

PRO-GEN voorziet in een uitstekende mogelijkheid om genealogische gegevens via je webstek beschikbaar te maken. De standaard uitvoering kent echter geen faciliteiten om foto’s, filmpjes, documenten en dergelijke te tonen. Bij de gebruikersgroep is er wel een uitbreiding beschikbaar die gemaakt is door Joanne Meulenbelt. Er bestaan ook diverse beschrijvingen van, maar die dateren van 2008 zoals van de PRO-GEN gebruikersgroep Limburg en het artikel van Rob Fransen op de webstek van de PRO-GEN gebruikersgroep (PGGG). En dat terwijl de laatste versie van Joanne dateert van 2017. Vandaar deze beschrijving van mijn ervaringen.

Installatie

Om te zien wat de mogelijkheden zijn zal eerst de uitbreiding toegevoegd moeten worden aan het bestaande PRO-GEN programma. Omdat ik niet zeker wist of ik er wel of niet gebruik van zou maken heb ik een tweede versie van PRO-GEN geïnstalleerd op mijn computer. Deze beschrijving betreft in ieder geval de nieuwste versie van PRO-GEN. Dat is op het moment van schrijven versie 3.50 op een computer met MS-Windows versie 10. Nadere informatie over het programma kan gevonden worden op de PRO-GEN webstek.

De installatie verloopt volgens de volgende stappen:

 • Haal de toepassing op van de PGGG-webstek, hiervoor moet je wel jezelf aanmelden met gebruikersnaam en wachtwoord. Het bestand heet FOTO-P22.LZH en aan de rechterkant staat de knop Download waar je op klikt.
 • Er verschijnt nu een nieuw venstertje met de keuzemogelijkheid om het bestand op te slaan. Het moet worden geplaatst in de SUPP map van PRO-GEN. Voor de standaard-uitvoering van het programma is het volledige pad C:\PG35\SUPP. Ik heb PRO-GEN geïnstalleerd in mijn gebruikersruimte en dan is de naam van het pad C:\Users\Owner\Documents\PG35-HTML\SUPP.
 • Vervolgens start je het PRO-GEN programma op de gebruikelijke manier, bijvoorbeeld door op het icoontje te klikken dat op het bureaublad staat. Na het beginscherm vraagt het programma of de nieuwe toepassing geïnstalleerd moet worden en na een bevestiging gebeurt dat.

Hiermee is de installatie compleet. Maar hoe weet je nu dat het allemaal goed is gegaan?

Demonstratie

Om te bekijken hoe alles werkt kan je het bestand FOTOVBLD.LZH ophalen van de PGGG-webstek. Je kunt het neerzetten waar je het wilt, ik zet zulk soort tijdelijke informatie in een hulpmap, Downloads.

Vervolgens moet het bestand aan PRO-GEN bekend worden gemaakt met de RESTORE-optie (vanuit het hoofdscherm PRO-GEN > Hulpprogramma's > Backup / Restore > Restore bestand). Kies eventueel met een vraagteken de mogelijkheid om met een MS-Windows venster naar de goede map te zoeken. Als de goede map is gekozen komt fotovbld in beeld als mogelijk nieuw bestand. Accepteer dan die keuze en kies er vervolgens ook voor om het bestand actief te maken. Hiermee kunnen we aan de slag!

Na het binnenhalen van het FOTOVBLD-bestand komt het hoofdscherm er uit te zien als hier boven. Wat opvalt is de opmaakdefinitie, er staat FOTO-F01.DEF en dat is een duidelijk signaal dat er met foto’s gewerkt kan worden.

Kies nu op de gebruikelijke wijze de gegevens van Juliana van Oranje Nassau. Het eerste deel van het invoerscherm ziet er normaal uit. Hoewel? In het kladveld is juliana.mpg ingetikt. Daar had ook een foto-bestandsnaam kunnen staan. Het betreft hier een optie die standaard al in PRO-GEN beschikbaar is. Druk je op Alt-F1, dan kan je het betreffende gekoppelde MS-Windows programma lanceren dat een filmpje van de abdicatie van koningin Juliana toont. Een beetje verwarrend vond ik het wel, want het heeft niets uit te staan met de FOTO-toepassing!

De onderzijde van het invoerscherm, hierboven afgebeeld, is wel bijzonder. In de eerste plaats is daar een vak met de naam FOTO waar in het onderhavige geval VROUW.JPG is ingevoerd. Breedte en hoogtematen zijn niet ingevuld. Daaronder is een vak met de naam Dossier. Bij UGPC ( de Unieke Genealogische PersoonsCode die door Frans Manche is bedacht ) staat ingevuld 19090430jo wat eenvoudig te herleiden is tot de geboortedatum van Juliana.

Na deze bestudering komt de proef op de som door de parenteel van Juliana als HTML-bestand uit te voeren. Hiertoe de volgende stappen:

 • Kies de optie Parenteel van het hoofdscherm en kies Juliana als proband.
 • Bij Instellingen moeten we even opletten dat we als Uitvoerdefinitie een FOTO-mogelijkheid kiezen.
 • Bij Schijfuitvoer stuurprogramma kiezen we ook de FOTO-mogelijkheid.
 • Vervolgens kies je Uitvoer naar Schijf met indeling F01: 3 frames- Inhoud rechts, ABC met afbeelding boven, Index links.
 • Als Vormgeving kies je bijvoorbeeld Blauw met wit
 • … en als Opgeslagen instelling de bovenste met zowel Foto als map …
 • … en vervolgens een van de mogelijke parentelen, bijvoorbeeld de laatste.
 • De rest verloopt op de gebruikelijke wijze, kies wel als basisnaam fam.

Als alles nu goed gegaan is wordt in een browser-venster de parenteel van Juliana weergegeven.

Er vallen nu twee dingen op:

 • plaatjes voor man en vrouw zijn weergegeven. Hier kunnen natuurlijk allerlei “pasfoto’s” komen, afhankelijk van wat we in het Foto-invoerveld hebben ingevuld.
 • Achter namen staan map-icoontjes. Er is er maar een die goed werkt en dat is degene die op de regel “Hare Majesteit Juliana …” staat. Als je daarop klikt komt een aparte pagina in beeld en het is de bedoeling dat deze het dossier weergeeft dat hiervoor is aangelegd: een foto en een filmpje. Helaas krijgen we een foutmelding, want het dossierbestand heeft niet de naam 19090430jo.htm maar 19090430.htm. Wanneer we dat herstellen in de map ~/TEXT/DOSSIERS (bij de tilde, ~, moet het PRO-GEN-pad worden ingevuld), bijvoorbeeld met de verkenner, dan komt het dossierbestand wel in beeld. Als we als basisnaam inderdaad fam hebben gegeven, komt het kleurenschema van de dossier-pagina overeen dat van de rest van de parenteel.
 • Voor de andere personen staat er wel een mapje maar is er geen dossierbestand: we krijgen dan de foutmelding als we het icoontje aanklikken.

Hiermee is de demonstratie succesvol verlopen. Nu kunnen we aan de slag! We zullen nog wel even uit moeten zoeken hoe de invoervelden gebruikt kunnen worden en met name het maken van een dossier vraagt nog wat studie. Maar de kracht van de FOTO-toepassing is al aangetoond; met dank aan Joanne Meulenbelt.

Sevilla: een stad van tegenstellingen

De stad is al zo oud dat het meerdere beschavingen heeft gekend. Zo waren er de Phoeniciers, de Romeinen en de Moren. In 1247 werd het door Ferdinand III van Castillie veroverd. Veel bouwwerken laten de tegenstellingen tussen de diverse beschavingen zien. De Giralda is daar een mooi voorbeeld van met zijn Moorse bouw met het roomse kruis er boven op.

De mythologie wil dat Hercules de stad heeft gesticht en vandaar een mooi plein met een standbeeld. Ernaast echter een zelfde standbeeld van Julius Caesar …

Natuurlijk heeft het ook een stadsmuur waarvan een stuk nog staat in de wijk Maracena. We konden er niemand vinden die de dans uitvoerde, maar wellicht was het siesta?

Met het uitzicht vanaf torens kun je ook twee kanten op: de moderne tijd of …

… de oude tijd.

Het mooiste is toch de flamenco, maar die moet je beleven.

Camperplaats De galgenwaard

De Galgenwaard is een recreatiegebied aan de Linge, vlakbij Oosterwijk. Er is een grasveld, speeltoestellen, sanitair en je kan er zwemmen. Maar je kan er ook met een kampeerwagen staan. Dat hebben wij afgelopen weekeinde gedaan.

We waren daar om kennissen te bezoeken die aan de overkant van de Linge, in het stadje Heukelum, wonen. Het bijzondere is nu, dat er ook een veerpont is die van 1 april tot 1 oktober vaart. Daarmee konden ze vanuit Heukelum overkomen om de kampeerauto te bekijken.

Dat is toch wel een bijzondere manier om gasten te ontvangen. Later zijn we overigens mee terug gegaan. Het regende die zondag best wel veel. Maar bijzonder was het wel. En de nacht hebben wij uitermate rustig doorgebracht!

Terug

De weersverwachting voor begin van de volgende week was uitermate slecht. We besloten rustig terug te rijden. De vrijdag was nog mooi, dus we kozen een toeristische route door Zuid-Noorwegen naar Kristiansand.

Er gaan twee boten naar Hirtshals, we namen de goedkoopste en langzaamste eenvoudigweg omdat dat de eerste was die zou vertrekken …

We kwamen rond half acht ‘s avonds aan land en reden nog een stukje door naar Hjørring , een kilometer of 15 onder Hirtshals in Denemarken. Die nacht regende het best fors maar ‘s ochtends was het tegen de verwachting in toch droog. De grasmat was aardig doorweekt maar zonder al te veel problemen konden we wegrijden.

De zaterdag was het erg druk op de weg, met name rond de grote steden waar ook al wegwerkzaamheden waren. Tegen zeven uur ‘s avonds kwamen we op een camping in Dötlingen, een einde voorbij Bremen. Daar was het inmiddels weer redelijk weer.

De zondagochtend was het heerlijk rustig op de weg en het weer was ook nog aardig. Dat zal de komende dagen wel anders worden …

Stavanger

Bij Stavanger is een goede stadscamping. Druk maar van alle gemakken voorzien. Daar zijn we gaan staan en konden nog een redelijke plek bemachtigen.

De volgende dag trokken we naar het centrum. Natuurlijk eerst de in het oog lopende gebouwen zoals de Dom-kerk. Het begon weer goed toen: de kerk was gesloten voor restauratiewerkzaamheden. In ieder geval kon er nog een leuke foto gemaakt worden.

De oude wijk van Stavanger heeft veel van de Zaanse Schans, alleen hier zijn de huizen allemaal wit geschilderd. Er is ook wel minder nijverheid maar dat is prima.

Wat er wel is, is een museum die de belangrijkste industrie van het oude Stavanger tentoonstelt: het inblikken van sardines. Het is een hele bedoening en filmpjes, ook uit vroeger tijd, illustreren de aktiviteiten van toen.

Na de lunch bezochten we nog twee landhuizen van voormalige zeelieden en reders waar we binnen en buiten konden rondkijken. Dat completeerde het bezoek aan Stavanger aardig.

Kopervik

In de buurt van Stavanger is een klein plaatsje, genaamd Kopervik. Nu is “vik” haven in het Noors en inderdaad, het is een havenplaatsje. Vanzelfsprekend zijn we er even gaan kijken, maar het bleek al snel dat wij meer een bezienswaardigheid waren dan andersom. Afijn, er is een kerkje dat kennelijk kortgeleden opnieuw is gebouwd. De foto hierboven heeft het namelijk over een oprichtingsdatum in 1892 en dat stemt niet overeen met het gebouw dat op de achtergrond staat.

Bergen

De tocht van Viksdalen naar Bergen deden we in twee etappes. Eerst via Voss naar Norheimsund. Een prachtige tocht door bergen en dalen, met ferries en door tunnels. In Norheimsund is een aardige camping langs een meer en daar konden we de avond prima doorbrengen. De volgende ochtend zijn we redelijk vroeg vertrokken en rond 10 uur waren we op een camperplek in een buitenwijk van Bergen. Er waren geen voorzieningen maar tegen een kleine vergoeding konden we daar de kampeerbus parkeren en ‘s avonds de nacht doorbrengen.

Vanaf de kampeerplaats bracht de tram ons gelijk naar het centrum van Bergen. Nu regent het in Bergen 275 van de 365 dagen van het jaar en natuurlijk dus ook die dag. ‘s Ochtends was het niet meer dan wat druppels met af en toe een serieus buitje. Na een kopje koffie op stap. De eerste in het oog lopende kerk was de Johanneskerk, maar die bleek helemaal niet zo bijzonder te zijn. Omdat de ligging vergelijkbaar is met die van de Sacre Coeur in Parijs had je vanaf de kerk wel een aardig uitzicht over het centrum van Bergen.

Vanaf de kerk helemaal naar beneden kom je bij de vismarkt die zoals je verwachten mag veel verse vis toonde en nog meer – als complete maaltijd – verkocht. Verder door kwamen we bij Bryggen (letterlijk kade), de oude duitse wijk van Bergen met allemaal houten huisjes. Het is wel een paar maal in de fik gegaan maar telkens weer herbouwd. De vele winkeltjes trokken bossen toeristen.

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:BloemVaagen1665.jpg

Verder doorgelopen kwamen we bij wat wij de burcht zouden noemen met flink wat oude gebouwen: een waar fort waar ook de koning wel eens vertoefde. Hier ligt een grappig stukje Nederlandse geschiedenis. Eind zeventiende eeuw lag hier een grote, rijk beladen vloot van de VOC te wachten op gewapende begeleiding naar Holland. De Engelsen lagen op de loer en probeerden het op een akkoordje te gooien met de Noren om de vloot te plunderen. Het neutrale Bergen wist van niets en verdedigde de Hollanders tegen de Engelsen toen die hen insloten. Zo kon de VOC vloot ontkomen naar Holland. Het was de enige slag waar het fort van Bergen bij betrokken was.

Herinneringsplaquette

Er is ook nog een andere verwantschap, ditmaal tussen Leiden en Bergen. In beide steden is een kruitschip ontploft. Dat in Bergen gebeurde aan het einde van de tweede wereldoorlog maar de effecten waren vergelijkbaar. Het feit dat de huisjes van Bryggn enigszins schuin staan getuigd er nog steeds van.

De middag was grauwer met meer regen. De musea die we wilden bezoeken bleken allemaal gerestaureerd of verbouwd te worden en dat viel tegen. Ook de Domkerk konden we alleen van buiten bekijken. We hebben dus lekker in een bruin cafe wat gelezen en bier/wijn gedronken. ‘s Avonds voor de verandering eens bij een Chinees restaurant gegeten, we zijn per slot van rekening in een havenstad. Toen terug naar de kampeerplaats om de volgende ochtend richting Stavanger te gaan.