Opa’s tekeningen: Westertoren

Ik ben geboren in het aangezicht van de Keizerskroon die pontificaal staat op de Westertoren. Vanuit de zolderkamer van mijn ouders op Rozengracht 24 en later vanaf hun zolderwoning op nummer 22, boven mijn opa en oma, kon je er vrij op uitkijken. Vanaf de tweede etage, waar mijn opa en oma woonden, kon je hem alleen zien vanuit het raampje in de buitenmuur van de WC achterin de keuken. Elke keer dat ik er was klonk elk kwartier het carillon. Ik kende als kleuter de deuntjes al vrij snel uit het hoofd. En als ik nu weer eens langs kom, dan klinkt het carillon als een oude bekende: alleen de deuntjes zijn anders – maar niet eens zo heel erg veel …

Westertoren

Bij mijn ouders thuis hing de Westertoren gezien vanaf de Bloemstraat. Ik vermoed dat mijn opa die maakte omdat mijn moeder’s ouderlijke woning zowel als de zolderkamer, de eerste woning van mijn ouders aan de Rozengracht lagen. De Bloemstraat ligt immers tussen de Rozengracht en de Bloemgracht in.

De verkleuring van de tekening komt doordat mijn opa allerlei karton gebruikte om de tekening te verstevigen. In de loop der tijd is de kleurstof van het karton in het papier gedrongen en kan er nu niet gemakkelijk meer uitgehaald worden.

Het origineel is van latere datum dan de meeste, het is een foto zoals je hieronder ziet. Heel goed is weer de kadering te zien die mijn opa er op tekende om alles goed over te kunnen nemen op zijn tekening.

Westertoren_oDe foto is wel gedateerd, getuige de opname die onlangs door Sander is gemaakt. Er is een heel nieuw gebouw rechts neergezet en ook aan de linkerkant is het een en ander verbouwd.

IMG_20160614_143617

How to plan your research project?

Quite some years ago I wrote the below instructions on how to plan a research project, largely because there was no practical guide that I could advise. Suggestions from colleagues have been added here and there. These instructions should prevent students from getting significantly delayed just because of having the wrong ideas on project management in mind.

Despite being written already quite some time ago, the instructions are still quite up to date. Therefore, Lees verder How to plan your research project?

Lantaarnpaal bij bouleveldje

Midden tussen de huizenblokken waarvan onze woning deel uitmaakt ligt een speelveldje met wat attributen voor kinderen. Ook voor volwassenen is er het een en ander: twee banken en een tafel maar ook een heus jeu-de-boules-veldje.  Niet dat er veel gespeeld wordt. Voor zover ik weet eigenlijk alleen de dag volgend op het jaarlijkse buurtfeest.

IMG_20160609_120235Maar natuurlijk zouden de buurtgenoten wel vaker willen spelen, maar meestal is het dan al donker en de lantaarn bij het veldje is wat ver weg. Althans, dat was de klacht zo’n 10 jaar geleden.
Lees verder Lantaarnpaal bij bouleveldje

Opa’s tekeningen: damrak

Damrak_opaMijn opa Koper maakte vroeger pentekeningen in de lange middagpauze die hij had toen hij bij de Spaarbank voor de Stad Amsterdam werkte. Hij gebruikte ansichtkaarten en plaatjes uit de krant als voorbeeld, hoewel hij ook vaak ter plaatse nog eens ging kijken om de structuur goed in zich op te nemen. Het zijn dus bijna allemaal afbeeldingen uit Amsterdam hoewel ik in de nalatenschap van en bij mijn familie ook wel opzetjes voor andere locaties heb gevonden.  De bijbehorende, door mijn opa als J(os) Koper ondertekende pentekeningen heb ik niet kunnen vinden.

Hierboven de tekening van het Damrak, de lijst zit gedeeltelijk over de naam heen maar rechts onder kun je die nog ontwaren. Een origineel van L.W.R. Wenckebach uit een serie die tussen 1898 en 1907 is getekend is te vinden in het Stadsarchief van Amsterdam. Hieronder het origineel dat mijn opa gebruikte is waarschijnlijk kort na de oorlogsjaren afgedrukt in de krant – waarschijnlijk de Volkskrant – uit de 50-60-er jaren voor een artikel dat toen ook de situatie van toen vergeleek met die van het toenmalige heden. Vaag is het getekende raster – met nummers horizontaal en verticaal – op de achtergrond zichtbaar.

Damrak-o

Vorige week ben ik met mijn zoon daar langs geweest om nog eens een idee te krijgen van de situatie zoals die nu is. Het betreft immers een van de oudste kenmerken van Amsterdam: de oude haven van waaruit de stad – via de Zuiderzee en de Noordzee met de gehele wereld handel dreef. De huizen langs de waterkant waren pakhuizen waarvan het onderste gedeelte bewoond werd. De aangekomen schepen konden daar meteen hun goederen uitladen voor de verdere handel in het achterland of weer in een ander land. Die rol speelt het niet meer dankzij de afsluiting van de Zuiderzee ondanks en het graven van de het Noordzeekanaal. Niettemin waren de Amsterdammers giftig toen het eind negentiende-eeuwse Centraal Station werd gebouwd en hun haven nog verder afsloot.

Hierboven een serie van drie plaatjes, de foto van Sander, de tekening van opa en een mengfoto. Goed zijn helemaal rechts de Beurs van Berlage en ongeveer in het midden de Noorderkerk te zien. De andere gebouwen zijn ook te duiden en zijn grotendeels monumenten zonder een speciale betekenis. De bedrijvigheid in het Damrak is van geheel andere aard geworden. Bij de jaarwisseling naar de twintigste eeuw was het nog bescheiden platschuitvaart maar heden ten dage is het drukke toeristenvaart: de tijden zijn veranderd en Amsterdam is met de mogelijkheden meegegaan!