De vader van Johannes Inhulsen

Schilderij door Johannes Bosboom, tonende het Sint Jans Gasthuis (nu Boterhal) en de vrijstaande klokkentoren van de voormalige Grote Kerk. Toren gesloopt in tweede helft van de 19e eeuw. Bron: wikipedia.

Met het vaststellen dat de overlijdensakte van de vader van Johannes (Jan) Inhulsen vals is, blijft het opgave te achterhalen wanneer en waar de man dan woonde en leefde.

De zoektocht begon in Haaksbergen waar Jan’s moeder, Geertje Geuzendam, geboren zou zijn. Dat kan inderdaad goed kloppen, hoewel haar geboortejaar anders is dan haar overlijdensakte doet vermoeden. Dat ze als doopnaam Gerridina krijgt is ook niet onwaarschijnlijk. Ze blijkt nog twee broers en een zus te hebben ook. Dat het dezelfde Geertje moet zijn blijkt uit een akte uit het vredegerecht van Hoorn, opgemaakt op 16 mei 1812. Daar blijkt zij met haar broer Teunis als enige overledene in Hoorn te wonen en erven zij de boedel van hun ouders. In dezelfde akte wordt Klaas de Groot genoemd als eerste partner. Met hem heeft ze in ieder geval één kind, Wilhelmina.

Er blijkt ook een beschrijving van de familie Geuzendam (en verbasteringen daarvan) te bestaan die is opgesteld door de stichting Heemkunde Markelo. De contactpersoon, Anton Vedders, bevestigde de meeste feiten die hierboven vermeld staan. Het is gebaseerd op het artikel “Ten Geuzendam (en aanverwante namen)” door drs. M.J. Frouws in Gens Nostra 1989-12. Geertje kunnen we vinden op blz. 476-477.

In beide familiebeschrijvingen wordt Hendrik Hulting genoemd als tweede echtgenoot van Geertje. Hij is op 7 mei 1779 gedoopt in Hardenberg. Op 16 juni 1816 wordt een Hendrik Hulting uit Hardenberg genoemd als lidmaat van de Gereformeerde kerk in Hoorn, de woonplaats van Geertje. Tenslotte wordt een Hendrik Hulting vermeld in de volkstelling van 1829 in Haarlem als 49-jarige huiskecht.

Het zou dus heel goed kunnen zijn dat deze Hendrik Hulting de vader van Jan Inhulsen is. De vader van Hendrik heet Klaas Hultink, dat zal Geertje geen goede vernoeming gevonden hebben. Zijn moeder heette Janne Gerritsen, dat zou wel een vernoeming kunnen zijn. Een huwelijksakte van Hendrik en Geertje of een overlijdensakte van Hendrik ontbreekt; het zou dus zo maar anders kunnen zijn! Maar als het waar is dan heeft Jan er nog een halfzus Wilhelmina bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *